Lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sáng ngày 10/3/2020, Hội Nông dân xã Đức Liên, huyện Vũ Quang huy động hội viên chỉnh trang vườn hộ tại thôn Đồn Thượng.

Tham gia lao động có gần 50 cán bộ, hội viên nông dân, đã giúp đỡ hội viên khó khăn chỉnh trang 2 vườn hộ, di dời 2 chuồng trại và phá bỏ 2 nhà vệ sinh 2 ngăn chưa đúng theo tiêu chuẩn, chặt bỏ một số cây tạp.

Theo kế hoạch triển khai  ngay từ đầu năm của Hội Nông dân xã cho đến cuối năm 2020 tổ chức giúp đỡ, cải tạo, chỉnh trang 42 vườn.

Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến toàn thể hội viên nông dân và theo các đầu việc của khung kế hoạch huy động cán bộ, hội viên hoàn thành các nhóm chỉ tiêu gắn với tham gia xây dựng Nông thôn mới để nâng cao và giữ vững các tiêu chí.

                                                          Bùi Thị Ngọc: HND huyện


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 777.438
Trong năm: 735.844
Trong tháng: 91.884
Trong tuần: 18.646
Trong ngày: 51
Online: 40