Sáng ngày 14/2, Xã Đức Hương tổ chức hội nghị tổng kết công tác an ninh trật tự, quân sự, địa phương; Công tác xây dựng NTM, KDC kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2019. Triển khai kế hoạch, nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2020. Tham dự có đồng chí Phan Hồng Yến, UVBTV - Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí trong tổ công tác phụ trách chỉ đạo xã Đức Hương.

Đức Hương là xã đã đạt chuẩn NTM vào năm 2016. Sau hơn 4 năm đạt chuẩn,  xã tiếp tục triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiến tới xây dựng xã NTM nâng cao. Với sự chỉ đạo quyết liệt, bài bản, căn cơ của BCĐ NTM xã, tổ công tác BTV phụ trách xã và sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân, nên năm 2019 xã Đức Hương vẫn giữ vững và nâng cao 20/20 tiêu chí theo QĐ 05; xã cơ bản đạt xã NTM nâng cao với 6/7 nhóm tiêu chí. Xây dựng thành công 3 khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh, nâng số KDC kiểu mẫu toàn xã lên 4/8 thôn. Hoàn thành xây dựng 21 vườn mẫu, đạt 100% chỉ tiêu; thành lập mới 3 THT trồng cam VietGap. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,38 triệu đồng.

Về công tác an ninh trật tự, quân sự- địa phương, trong năm Đảng ủy, chính quyền xã Đức Hương đã chủ động triển khai các chương trình kế hoạch đảm bảo ANTT, thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự - địa phương, góp phần giữ vững, ổn định tình hình ANTT ở cơ sở, phát triển KT-VHXH, xây dựng NTM của địa phương.

Phát huy kết quả đạt được năm 2010 xã  Đức Hương sẽ triển khai đồng bộ tất cả các tiêu chí,  trong đó tập trung quyết liệt công tác xây dựng KDC kiểu mẫu, phấn đấu trong năm 2020 tiếp tục nâng cấp các KDC kiểu mẫu đã đạt và xây dựng đạt chuẩn 4 thôn còn lại. Hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao và phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Thành lập 3-5 THT trồng cam Vietgap, 1 THT cam Ocop...

Đồng chí Phan Hồng Yến, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Hồng Yến, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, đồng thuận của cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân trong quá trình xây dựng NTM đến nay đã giành được những kết quả rất đáng tự hào. Đồng chí cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, đồng thời nhấn mạnh: Để đạt được các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020, cùng với xây dựng kế hoạch chi tiết xã Đức Hương cần đề ra giải pháp toàn diện, căn cơ cho tất cả các tiêu chí. Trọng tâm là đổi mới phương pháp tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, bám  sát các tiêu chí, các thôn để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Xây dựng lộ trình, khung kế hoạch thực  hiện cụ thể cho từng nội dung công việc, từng tiêu chí và từng thôn. Kịp thời biểu dương những nhân tố mới, cách làm hay để phong trào thi đua lan tỏa mạnh mẽ hơn. BCĐ xã phải nghiêm túc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phần việc theo từng tuần, từng tháng và từng quý để kịp thời chấn chỉnh và bổ sung kế hoạch kịp thời, quyết tâm xây dựng thành công xã NTM nâng cao và phấn đấu đến cuối năm 2020 xã sẽ đạt danh hiệu xã NTM kiểu mẫu.

Cũng tại Hội nghị, xã Đức Hương đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác ANTT, quân sự địa phương; xây dựng NTM, KDC kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2019. Tiến hành ký giao ước thi đua năm 2020 với chủ đề “ Đoàn kết, quyết tâm xây dựng xã NTM kiểu mẫu”.

Lê Thủy- Văn Tịnh

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 673.841
Trong năm: 653.090
Trong tháng: 70.552
Trong tuần: 13.912
Trong ngày: 2.756
Online: 72