Ngày 11/11 đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện do đồng chí Lê Thanh Nghị, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Đức Liên về việc thực hiện một số Nghị quyết chuyên đề của HĐND huyện đã ban hành giai đoạn 2017-2020.

Đ/c Lê Thanh Nghị, UVBTV - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban KT-XH HĐND huyện và đoàn làm việc với xã Đức Liên

Trong chuyên đề giám sát lần này Ban KT-XH lựa chọn 3 Nghị quyết chuyên đề đã được HĐND huyện ban hành trong các năm 2017, 2018 để thực hiện giám sát đó là: Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 về thông qua đề án “Xây dựng và phát triển văn hóa huyện Vũ Quang giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025”, Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 về thu gom, vận chuyển xử lý rác thải trên địa bàn huyện Vũ Quang giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo và Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 về việc thông qua Đề án phát triển trồng rừng sản xuất phục vụ nguyên liệu chế biến huyện Vũ Quang giai đoạn 2018-2025.

Đoàn tiến hành giám sát tại thôn Đồn Thượng xã Đức Liên

Theo báo cáo của UBND xã: Đối với thực hiện đề án phát triển văn hóa, hiện nay xã có 100% thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, 93,5% tỉ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, cơ sở vật chất văn hóa được xây dựng và nâng cấp cơ bản đạt các mục tiêu đề án đề ra; về việc thực hiện đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải xã đã tổ chức tuyền truyền, tập huấn và phát giỏ rác để phân loại rác thải tại hộ cho 100% hộ dân, đến nay tỉ lệ thu gom các loại rác thải trên địa bàn xã đạt 65-70%;  riêng đối với đề án trồng rừng, xã đã quy hoạch vùng rừng nguyên liệu tập trung 713 ha, từ năm 2018-2020 đã trồng mới và trồng lại được 300 ha nâng tổng diện tích rừng đã trồng lên 1.081,36 ha trên toàn xã.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến: Công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện các Nghị quyết; việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu mà các Nghị quyết đã đề ra; những khó khăn của đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện mỗi Nghị quyết trên và những kiến nghị đề xuất của đơn vị;...

Đoàn giám sát cũng đã trực tiếp đi kiểm tra một số thiết chế văn hóa được xây dựng theo mục tiêu của Đề án và xem việc phân loại rác thải của các hộ gia đình; kiểm tra các hồ sơ, tài liệu liên quan. Kết quả giám sát sẽ được Ban báo cáo tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân huyện diễn ra trong tháng 12/2020.

Như Quỳnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.044.630
  Trong năm: 797.828
  Trong tháng: 68.233
  Trong tuần: 14.658
  Trong ngày: 786
  Online: 25