Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh phối hợp với UBND huyện Vũ Quang vừa tổ chức hội nghị tập huấn về kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Tới dự có ông Lê Viết Hồng - Giám đốc Sở Tư Pháp, ở huyện có Đ/c Phan Hồng Yến – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Trong thời gian 1 buổi, gần 200 đại biểu đã được tiếp thu về một số quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và kỹ năng cần thiết trong công tác hòa giải ở cơ sở. Một số quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đ/c Phan Hồng Yến, Phó chủ tịch UBND huyện: Đề nghị cán bộ tham gia tập huấn nắm bắt tốt các nội dung được truyền đạt.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp hòa giải viên cơ sở nắm được mục đích, ý nghĩa, bản chất, phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở; kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Sở Tư pháp quán triệt, truyền đạt các  nội dung

Lớp tập huấn còn nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phối hợp, điều hành công việc dành cho các Tổ trưởng tổ hòa giải, giúp họ thực hiện tốt việc phối hợp, điều hành các hòa giải viên trong tổ hòa giải có hiệu quả hơn. Từ đó thực hiện tốt hơn công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ gìn sự đoàn kết trong quần chúng nhân dân; hạn chế vi phạm pháp luật, khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

 

Bích Hường – Văn Tịnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.044.141
  Trong năm: 797.828
  Trong tháng: 68.233
  Trong tuần: 14.658
  Trong ngày: 189
  Online: 40