Chiều 10/11, đồng chí Phan Hồng Yến, UVBTV - Phó chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra thực tế cơ sở vật chất Trạm y tế xã Đức Lĩnh và Trạm y tế thị trấn Vũ Quang. Cùng đi có lãnh đạo Phòng y tế, Trung tâm y tế huyện và lãnh đạo xã Đức Lĩnh , thị trấn Vũ Quang

Đoàn giám sát kiểm tra tại trạm y tế xã Đức Lĩnh

Thời gian qua, Trạm Y tế xã Đức Lĩnh và Trạm y tế thị trấn Vũ Quang đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Tuy nhiên, đến nay để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân cũng như đáp ứng các tiêu chí xã NTM nâng cao và đô thị văn minh thì các trạm y tế cần được đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hơn nữa về cơ sở vật chất.

KIểm tra tại Trạm y tế Thị trấn Vũ Quang

Cụ thể, đối với Trạm y tế Đức Lĩnh, hiện nay các hạng mục như cơ quan, khuôn viên, trang thiết bị bàn, ghế...đã xuống cấp, cần được đầu tư, nâng cấp thêm để đáp ứng đủ tiêu chuẩn số 15 về y tế trong xây dựng NTM.

Còn Trạm y tế thị trấn Vũ Quang 1 số hạng mục cũng đã xuống cấp, chưa đáp ứng đủ yêu cầu so với các tiêu chí đô thị văn minh, như: khuôn viên, nhà cửa, nhà vệ sinh...

Qua kiểm tra thực tế tại các trạm, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Hồng Yến yêu cầu lãnh đạo các xã Đức Lĩnh và thị trấn Vũ Quang phối hợp với Phòng Y tế rà soát lại các hạng mục cơ sở vật chất của trạm, đặc biệt là các hạng mục cần nâng cấp đáp ứng tiêu chí NTM; kịp thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm giải quyết khó khăn cho hệ thống y tế cơ sở. Xã Đức Lĩnh và thị trấn Vũ Quang cũng cần ưu tiên dành nguồn lực, tập trung xây dựng, sữa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

 

Lê Thủy – Văn Tịnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.002.572
  Trong năm: 791.578
  Trong tháng: 68.232
  Trong tuần: 13.339
  Trong ngày: 148
  Online: 14