Sáng ngày 10/10, UBND huyện tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo báo cáo huyện nông thôn mới. Đồng chí Bùi Khắc Bằng- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí Phó chủ tịch Phan Hồng Yến, Nguyễn Thanh Sơn.

Theo dự thảo Đề án, sau 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay bộ mặt nông thôn huyện Vũ Quang đã thay đổi rõ nét, kinh tế phát triển khá, hình thành các liên kết sản xuất tiêu thụ gắn với truy xuất nguồn gốc chất lượng sản phẩm; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện, quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện tốt, an ninh trật tự xã hội được tăng cường, hệ thống chính trị được cũng cố, kiện toàn; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt. Huyện cũng đã hình thành 1.825 mô hình sản xuất các sản phẩm chủ lực; tỉ lệ hộ nghèo chỉ còn 6,23%; thu nhập bình quân đầu người đạt 42,75 triệu đồng. Có 9/9 xã đạt chuẩn NTM, đến nay huyện cũng đã đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Đ/c Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện báo cáo  dự thảo kết quả 10 năm xây dựng NTM huyện Vũ Quang

Sau khi nghe thông qua dự thảo báo cáo, các đại biểu cơ bản thống nhất với các phần, nội dung mà dự thảo báo cáo nêu, đồng thời có một số y kiến bổ sung như: Cần rà soát, điều chỉnh số liệu báo cáo chuẩn xác, tránh chồng chéo, lặp lại. Chỉnh sửa lại một số cụm từ, câu từ đúng với thuật ngữ chuyên môn từng ngành, nhất là báo cáo cần ngắn ngọn nhưng phải đầy đủ, nổi bật được kết quả qua 10 năm thực hiện xây dựng NTM. Dự thảo cũng cần tập trung đánh giá chi tiết về kết quả đạt được và đưa ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể gắn với các mũi đột phá của huyện. Về việc thực hiện làm lip, phóng sự cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh để đạt chất lượng cao nhất, thể hiện được quá trình 10 năm xây dựng NTM của huyện ...

Đồng chí Bùi Khắc Bằng- Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bùi Khắc Bằng- Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các phòng, ban, cơ quan cần soát lại các nội dung, số liệu liên quan đến các tiêu chí mà mình phụ trách; đồng thời phải chịu trách nhiệm trước huyện và các sở, ngành của tỉnh đối với các tiêu chí đó. Trên cơ sở góp ý, văn phòng điều phối NTM huyện cần phải tiếp thu, chỉnh sữa phù hợp. Báo cáo phải ngắn gọn, súc tích, số liệu chính xác, nội dung đảm bảo theo yêu cầu và phải hoàn thành trong tháng 10 để gửi các Sở, ngành tỉnh xem xét, đóng góp ý kiến. Trung tâm VHTT huyện khẩn trương nghiên cứu, phối hợp xây dựng phóng sự đảm bảo về mặt thời gian, chất lượng hình ảnh...

Các phòng, ban, ngành tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đợt phát động thi đua cao điểm 60 ngày xây dựng NTM. Trong đó, tập trung hoàn thiện, nâng cấp các công trình đường giao thông, hệ thống CSVC văn hóa, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản và khởi công các hạng mục công trình đã được phê duyệt trong năm 2020...

 

Lê Thủy – Thu Hương

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 894.973
  Trong năm: 785.392
  Trong tháng: 76.960
  Trong tuần: 23.033
  Trong ngày: 1.412
  Online: 43