Sáng ngày 17/9, UBND huyện Vũ Quang và Bảo Việt Hà Tĩnh phối hợp tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm cây lúa, theo chỉ số năng suất cho trên 100 học viên là cán bộ, hội viên nông dân, lãnh đạo các xã, thị trấn, thôn xóm, tổ dân phố.

Trong thời gian 1 buổi, học viên được quán triệt NĐ 58, và QĐ 22 của Thủ tướng Chính Phủ về bảo hiểm nông nghiệp. Trong đó nêu rõ: Bảo hiểm này được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện thỏa thuận. Đối tượng được bảo hiểm là các hộ nông dân/tổ chức trồng lúa tại địa bàn xã, đã đăng ký tham gia bảo hiểm, và có quyền lợi hợp pháp đối với cây lúa trên Diện tích lúa được bảo hiểm. Thời hạn bảo hiểm 1 năm. Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm mức sụt giảm năng suất lúa do các rủi ro do thiên tai, dịch bệnh, theo quy định, với điều kiện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố, xác nhận. Học viên cũng được hướng dẫn kỹ năng tư vấn, lựa chọn và đào tạo đại lý bảo hiểm, chủ hợp đồng, hướng dẫn các hộ nông dân lập giấy yêu cầu bảo hiểm, lập danh sách các cá nhân, tổ chức tham gia bảo hiểm. Cách tính phí bảo hiểm dựa trên năng suất, đơn giá lúa.

Qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao hiểu biết về những chính sách ưu việt của bảo hiểm nông nghiệp cho cán bộ hội nông dân, từ đó tuyên truyền, vận động hội viên tham gia. Nhằm hỗ trợ cho Người sản xuất nông nghiệp chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại tài chính do hậu quả của thiên tai, dịch bênh gây ra, góp phần đảm bảo ổn định, an sinh xã hội nông thôn, thúc đầy sản xuất nông nghiệp bền vững.

Lê Thủy – Quốc Lập

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.772.447
  Trong năm: 547.580
  Trong tháng: 117.711
  Trong tuần: 28.515
  Trong ngày: 966
  Online: 23