Chiều ngày 22/8, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Sơn đã chủ trì buổi làm việc với xã Thọ Điền để nghe báo các kết quả thực hiện xây dựng NTM và công tác chuẩn bị hồ sơ để phục vụ đoàn kiểm tra, đánh giá lại các tiêu chí NTM sau sáp nhập xã. Cùng dự buổi làm việc có đại diện một số phòng, ngành liên quan.

Ngay sau khi sáp nhập xã mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là do thiên tai, dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp.Tuy nhiên cả hệ thống chính trị xã Thọ Điền tập tập trung vào cuộc quyết liệt, lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân cùng tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ gắn với mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế, xây dựng NTM vừa phòng chống dịch. Qua đó đã đạt được một số kết quả nhất định.

Qua đánh giá, rà soát theo quyết định 05 của UBND tỉnh, đến nay xã đạt 16/20 tiêu chí, gồm: Giao thông; thủy lợi; điện; trường học; cơ sở hạ tầng thương mại  nông thôn; thu nhập; hộ nghèo; thông tin truyền thông; tỷ lệ lao động có việc làm; tổ chức sản xuất; giáo dục; y tế; văn hóa; nhà ở dân cư; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; quốc phòng- an ninh. Các tiêu chí còn lại đạt từ 40-80%, gồm: Quy hoạch; môi trường; cơ sở vật chất văn hóa; khu dân cư mẫu, vườn mẫu.

Đ/c Nguyễn Đăng Nhàn, Chủ tịch UBND xã Thọ Điền báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM.

Mặc dù xã Thọ Điền đã tập trung thực hiện các phần việc nhưng một số tiêu chí tiến độ triển khai còn chậm, việc thực hiện xây dựng khu dân cư mẫu chưa đạt kết quả cao, một số tiêu chí liên quan đến kinh phí nhiều nhưng chưa có nguồn lực để thực hiện...

Tại buổi làm việc, sau khi nghe xã và các thôn báo cáo, các phòng, ngành liên quan của huyện đã phân tích, chỉ rõ các nội dung, đầu việc theo các tiêu chí chưa đạt theo Quyết định 05, nguyên nhân tồn tại, các giải pháp cần triển khai thực hiện bổ sung, nâng cấp các tiêu chí trong thời tới. 

Đ/c Nguyễn Thanh Sơn – Phó chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và một số kết quả đạt được của xã Thọ Điền trong chương trình xây dựng NTM.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đ/c Nguyễn Thanh Sơn – Phó chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và một số kết quả đạt được của xã Thọ Điền trong chương trình xây dựng NTM. Để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, đồng chí đề nghị xã cần nỗ lực hơn nữa trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi tư duy về phát triển sản xuất, vệ sinh môi trường, lấy Nhân dân làm trung tâm trong xây dựng NTM. Cùng với đó phải nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong tiên phong, gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ. Cần xác định rõ nguyên nhân những tiêu chí chưa đạt, xây dựng kế hoạch cụ thể, có phương án tập trung nguồn lực để khắc phục những hạn chế, tồn tại; cùng với đó tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng chí cũng đề nghị các phòng, ban ngành của huyện tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn xã Thọ Điền thực hiện tốt các phần việc nhằm hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, cũng cố và nâng cao các tiêu chí đã đạt; thường xuyên cử cán bộ nắm cơ sở, theo dõi, đánh giá, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho xã để chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục phục vụ cho đoàn kiểm tra đánh giá lại các tiêu chí NTM. Quyết tâm đạt chuẩn và bền vững  20/20 tiêu chí NTM của xã NTM.

 

Thủy – Văn Tịnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 279.658
  Trong năm: 11.422
  Trong tháng: 60.058
  Trong tuần: 10.461
  Trong ngày: 727
  Online: 33