Ngày 28/7, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với UBND huyện Vũ Quang tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo cho cán bộ, cộng tác viên, tuyên truyền viên và người hoạt động không chuyên trách về giảm nghèo cấp xã, thôn trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 1 ngày, gần 120 học viên đã được giảng viên hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ trong công tác thông tin, tuyên truyền, như phương pháp, kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền giảm nghèo tại cơ sở; kỹ năng tiếp cận, xử lý thông tin để xây dựng tin, bài giới thiệu về các gương điển hình, sáng kiến, mô hình giảm nghèo, cách làm mới hiệu quả trong công tác giảm nghèo, tạo điều kiện để chính người nghèo được tham gia vào quá trình truyền thông nhằm tạo chuyển biến mạnh trong nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về giảm nghèo nhanh và bền vững; kỹ năng thực hiện công tác tuyên truyền miệng trong tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tại cơ sở; vai trò của MTTQ trong công tác truyền thông về giảm nghèo; phát huy nội lực cộng đồng trong truyền thông về giảm nghèo...

Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức về thông tin, truyền thông và phổ biến các chích sách giảm nghèo cho cán bộ làm công tác truyền thông ở cơ sở, từ đó nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của đia phương. Đồng thời, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân, từng bước thay đổi nhận thức  và giúp họ vươn lên thoát nghèo.

Lê Thủy – Ngọc Thỏa

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 187.144
  Trong năm: 11.517
  Trong tháng: 64.204
  Trong tuần: 15.251
  Trong ngày: 1.099
  Online: 66