Thị trấn Vũ Quang  hiện có 87 tuyến đường, trong đó trục chính nội thị 8 tuyến, trục chính tổ dân phố 3 tuyến và 47  tuyến ngõ. Trong đó có 19 tuyến đường cần  phải đặt tên.

Sau khi nghe dự thảo Đề án các đại biểu đã thảo luận, đóng góp các kiến về việc đặt tên cho các tuyến đường. Trong đó, đều thống nhất nên để tên đường tương xứng với tầm quan trọng của danh nhân và đặc trưng văn hóa của huyện, của thị trấn. Cụ thể gồm: Đường Hồ Chí Minh, Phan  Đình Phùng, Cao Thắng, Huy Cận, Lộc Hầu, Lý Tự Trọng, Nguyễn Du, Kẻ Nắng, Nguyễn Công Trứ, Trần Phú, Xuân Diệu, Cần Vương, Đai Trai, Mai Hoa, Lê Ninh, Nguyễn Thị Minh Khai, Ngàn Trươi, Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Biểu. Ngoài ra, các đại biểu cũng thống nhất đề xuất đặt thêm tên một tuyến đường Bạch Ngọc. Như vậy theo dự kiến, thị trấn Vũ Quang sẽ có 20 tuyến đường được đặt tên.

Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã được nghe Viện quy hoạch kiến trúc xây dựng xây dựng Hà Tĩnh thuộc Sở xây dựng Hà Tĩnh trình bày dự thảo Đề án quy hoạch vùng huyện Vũ Quang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, báo cáo quy hoạch gồm 10 phần, trong đó có phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, kiều kiện phát triển đặc thù của huyện; thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, nêu lên điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức; quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển.

Cho ý kiến vào dự thảo báo cáo quy hoạch, các đại biểu đã tập trung phân tích tồn tại hạn chế, những điểm mạnh và điểm yếu, từ đó yêu cầu đơn vị tư vấn soạn thảo báo cáo quy hoạch cần nghiên cứu bố cục chuẩn hơn. Trong đó, cần cụ thể chính xác hơn về số liệu và phải sát với báo cáo chính trị của huyện; Phải đánh giá cân đối giữa thực trạng và giải pháp phát triển dựa trên tình hình thực tế của huyện. Phần định hướng, phân vùng phát triển kinh tế cũng cần chi tiết, cụ thể hơn...

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân, phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân nhấn mạnh việc đặt tên đường, đánh số và gắn biển số nhà tại thị trấn Vũ Quang là rất cần thiết, góp phần thực hiện tốt công tác quản lí đô thị, hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa, xã hội và giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa dân tộc. Đồng chí yêu cầu, trên cơ sở các ý kiến góp ý và thống nhất tại Hội nghị này, UBND huyện Vũ Quang khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh lại Đề án để trình tỉnh xem xét, phê duyệt nhằm sớm đưa Đề án được triển khai sớm và kịp thời.

Về dự thảo Đề án quy hoạch vùng huyện Vũ Quang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đã đánh giá cao công tác phối hợp  của các phòng ban liên quan của huyện và Sở, ngành xây dựng tỉnh mặc dù trong thời gian ngắn nhưng cũng đã tập trung xây dựng báo cáo quy hoạch có chất lượng. Đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục cập nhật, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để sớm hoàn thiện Đề án theo yêu cầu. Tinh thần bản quy hoạch vùng phải mang tính bản lề để Vũ Quang phát triển trong tương lai. Trong đó, cần quan tâm các nội dung như: về căn cứ lập quy hoạch phải cập nhật các văn bản cụ thể; về mục tiêu phải đưa ra các phương án gắn với từng vùng và từng giai đoạn cụ thể; cập nhật văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện để bổ sung sát với định hướng phát triển trong tương lai; phát triển cơ sở hạ tầng phải phù hợp với thực tiễn quá trình phát triển; các nhóm giải pháp cần rõ vấn đề và đơn vị tư vấn phải định hướng cho Vũ Quang phương án phát triển trong thời gian tới...

 

Lê Thủy – Văn Tịnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 116.920
  Trong năm: 20.352
  Trong tháng: 30.817
  Trong tuần: 8.642
  Trong ngày: 246
  Online: 24