Sáng ngày 27/5/2020, tại xã Hương Minh, Hội Nông dân huyện Vũ Quang phối hợp với Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức giải ngân dự án vay từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân TW, cho 12 hộ hội viên nông dân xã Hương Minh.

 

 

Giải  ngân nguồn vốn cho hội viên

Tham gia có đồng chí Phan Văn Hùng – Trưởng Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh và các đồng chí ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, lãnh đạo Hội Nông dân huyện, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hương Minh và 12 hộ hội viên được vay vốn, tổng số vốn vay là 360 triệu đồng để thực hiện dự án “tổ hợp nghề nghiệp trồng và chăm sóc cây ăn quả có múi” tại xã, thời hạn vay là 36 tháng, mức phí cho vay 8,4%/ năm. Được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của Hội, đã giúp cho các hộ hội viên nông dân có thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập, đảm bảo an toàn thực phẩm đạt chất lượng tốt củng cố niềm tin, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hội viên nông dân phát triển kinh tế.

.. .... và tham quan mô hình trồng cây ăn quả

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giải ngân đồng chí Phan Văn Hùng - Trưởng ban quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân Tỉnh, đã giao nhiệm vụ cho Hội Nông dân xã và các hộ hội viên được vay vốn, thực hiện, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả gốc và phí đúng kỳ hạn; tích cực hỗ trợ hội viên, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hợp tác, nâng quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa; ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới. đồng thời xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích tham gia xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong tình hình mới.

                                                          Bùi Thị Ngọc: HND huyện


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.443.487
  Trong năm: 556.512
  Trong tháng: 109.056
  Trong tuần: 30.181
  Trong ngày: 1.261
  Online: 35