Chiều ngày 20/5, UBND huyện tổ chức cuộc họp góp ý dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 ( phần kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh) và soát xét một số nội dung liên quan đến dự thảo báo cáo chính trị Đảng bộ huyện và các chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng chí Bùi Khắc Bằng- Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Thực hiện văn bản của UBND tỉnh về định hướng các chỉ tiêu đại hội Đảng bộ cấp huyện, thời gian qua huyện Vũ Quang đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang lần thứ V, nhiệm kỳ 2020- 2025. Trong đó, UBND huyện cũng xây dựng 2 chuyên đề “ Tiếp tục tổ chức lại sản xuất, đẩy mạnh liên kết chuỗi; ứng dụng tiến bộ KHKT, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cây ăn quả có múi gắn với tiêu thụ sản phẩm; phát triển rừng trồng theo hướng bền vững (FSC); xây dựng NTM, đô thị văn minh bền vững”; Chuyên đề “khai thác tiềm năng, lợi thế; ; thu hút các nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển du lịch sinh thái gắn với du lịch văn hóa, tâm linh trên địa bàn. Để hoàn chỉnh các nội dung chuyên đề, UBND huyện đã trình tại cuộc họp để lấy ý kiến tham gia góp ý của các phòng, ban ngành liên quan theo từng lĩnh vực phụ trách.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận góp ý thẳng thắn và đi sâu về các nội dung của dự thảo chuyên đề, trong đó tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, dự báo những thuận lợi, khó khăn, từ đó lựa chọn những chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và giải pháp, đảm bảo đánh giá sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, phân tích từng nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung. Đồng thời, đề nghị thay đổi một số chỉ tiêu cho phù hợp với các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới…

Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng  đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu trong việc phát biểu đóng góp ý kiến, bổ sung để hoàn thiện Dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V. Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát lại các số liệu, chỉ tiêu để thống nhất đưa vào dự thảo báo cáo, trong đó cần đánh giá những mặt được, những hạn chế đúng với thực trạng của địa phương. UBND huyện sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để thực hiện các bước trong quy trình xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội.

 

Lê Thủy- Văn Tịnh

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 90.531
  Trong năm: 48.027
  Trong tháng: 19.006
  Trong tuần: 3.187
  Trong ngày: 335
  Online: 26