(ĐCSVN) - Đến thời điểm 19/5/2020, có 27/27 Đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội thành công; trong đó có 18 đảng bộ và 9 chi bộ trực thuộc. Số đảng bộ tổ chức đại hội điểm là 2. Qua các đại hội đã tổng kết đánh giá, rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình tổ chức.

Một số kết quả đạt được

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân phát biểu chỉ đạo đại hội. 

Theo báo cáo của Thường trực huyện ủy Vũ Quang, các chi, đảng bộ đã tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên đến tận cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó chủ động thành lập các tiểu ban giúp việc; kịp thời tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt về công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, xây dựng đề cương văn kiện, quy trình nhân sự cấp ủy khóa mới, đặc biệt là những nội dung mới trong Quy chế bầu cử của Đảng.

 Nội dung báo cáo chính trị các đảng bộ nông thôn đều tập trung vào chủ đề xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển kinh tế và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Quá trình chuẩn bị nhân sự trước đại hội đã được cấp ủy quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện đúng quy trình, thủ tục, đúng hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc. Đề án nhân sự cấp ủy đã xác định rõ được các tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu theo quy định, do vậy các đơn vị đại hội đều bầu được cấp ủy và các chức danh, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đúng định hướng và chỉ bầu 1 lần. Một trong những điểm rõ nét trong công tác nhân sự nhiệm kỳ này đó là các đồng chí cấp ủy mới được bầu cơ bản đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị theo yêu cầu.

 Công tác tuyên truyền trước và trong đại hội đã được các cơ sở quan tâm; nhiều đảng bộ, chi bộ đã xây dựng được các công trình chào mừng đại hội, tổ chức tốt các phong trào thi đua sôi nổi, triển khai treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu, cắm cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các trung tâm, cụm dân cư tạo không khí sôi nổi trong toàn đảng bộ.

 Một số Đảng bộ, chi bộ như Đức Lĩnh, Ân Phú, Thọ Điền, Quân sự... đã chuẩn bị công phu từ khâu chuẩn bị văn kiện, nhân sự, công tác điều hành, công tác phục vụ, công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được triển khai nghiêm túc và có chất lượng, tạo sức lan tỏa và không khí sôi nỗi trong suốt quá trình diễn ra đại hội. 

Các đại biểu biểu quyết bằng thẻ Đảng. 

Tuy nhiên bên cạnh đó còn một số đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành còn có sự trùng lặp về nội dung, có đơn vị chưa nêu rõ nổi bật vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Ban Chấp hành.

 Ở một số đơn vị công tác điều hành của đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu có nơi, có lúc còn lúng túng, chưa rõ ý, nhất là trong công tác bầu cử, có nơi thực hiện không nghiêm túc theo chỉ đạo của cấp trên cho nên tỷ lệ phiếu bầu một số chức danh đạt thấp. 

Việc tham gia thảo luận vẫn nặng về báo cáo thành tích, chưa gắn với vị trí công tác, trách nhiệm của đảng viên, đặc biệt ít có ý kiến thảo luận mang tính tranh luận, đề xuất, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Việc đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng cấp trên chủ yếu là tổng hợp ý kiến, tại đại hội các ý kiến phát biểu trực tiếp còn ít.

Kinh nghiệm rút ra trong quá trình chỉ đạo đại hội

Theo Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tranh thủ được chỉ đạo, hướng dẫn, tư vấn sâu sát của tỉnh nhất là của Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cơ sở đã quán triệt sâu sắc các yêu cầu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Các đại biểu tham gia bầu cử.

Đại hội cấp cơ sở diễn ra trong thời kỳ dịch bệnh COVID - 19, đặc biệt thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh phải cách ly, giản cách xã hội nên Ban Thường vụ Huyện ủy đã phải lên kế hoạch cụ thể, chi tiết bám vào nội dung của Thường trực Tỉnh ủy để phân công phụ trách, lịch duyệt, lịch đại hội, thành phần đại biểu, các hoạt động lễ nghi, chào mừng đại hội phù hợp với tình hình thực tiễn.

 Ban Thường vụ Huyện ủy, tổ công tác của huyện phải thường xuyên bám nắm cơ sở tập trung chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch, và thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội trên cơ sở đó có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên.

Chuẩn bị chu đáo, đảm bảo chất lượng các văn kiện trình đại hội. Báo cáo phải đánh giá sát đúng tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 2015 -2020, so sánh kết quả đạt được với các mục tiêu đề ra. Báo cáo kiểm điểm ban chấp hành cần nêu rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, tránh trùng lặp với báo báo cáo chính trị. Dự thảo nghị quyết đại hội và dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội cần nêu rõ những việc làm cụ thể, trọng tâm trong nhiệm kỳ tới để đại hội thảo luận, thông qua.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội cần coi trọng toàn diện các nội dung của đại hội, tránh tình trạng quá chú trọng vào công tác bầu cử, xem nhẹ thảo luận báo cáo của cấp mình và tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của cấp trên.

Nhấn mạnh về nội dung nhân sự, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân cho rằng: Xây dựng đề án nhân sự theo đúng quy định về công tác cán bộ. Thực hiện công tác nhân sự phải đảm bảo đúng quy trình, các bước, các khâu theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn của Tỉnh. Việc lựa chọn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 -2025 phải đảm bảo quy định về tiêu chuẩn chính trị, trình độ, năng lực công tác, uy tín với cán bộ, đảng viên; đảm bảo cơ cấu độ tuổi, cán bộ trẻ, cán bộ nữ và điều kiện tiêu chuẩn theo quy định. Công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội phải theo đúng hướng dẫn, nhân sự mới hay tái cử đều phải thực hiện 5 bước theo quy định, được thảo luận kỹ ở các bước và thống nhất cao trước khi trình đại hội.

 Công tác tuyên truyền cổ động trực quan được các cơ sở quan tâm, nhiều đảng bộ, chi bộ đã tổ chức tốt các phong trào thi đua sôi nổi, hình thức trang trí trang trọng, phù hợp với điều kiện vật chất của các cơ quan, đơn vị, tạo được sinh khí vui tươi phấn khởi. Các điều kiện phục vụ đại hội như: Hội trường, âm thanh, ánh sáng đều được chuẩn bị tốt.

Bên cạnh đó Huyện ủy đã thành lập tổ kỹ thuật hỗ trợ ban kiểm phiếu các đảng bộ, chi bộ nên đã giúp các xã, thị trấn kiểm phiếu nhanh, chính xác, tránh sai sót góp phần vào thành công của đại hội. Huyện ủy đã kịp thời sáng tạo chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ xây dựng phóng sự, thiết kế PowerPoint tạo không khí sôi nổi tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân.

 
 

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 673.726
Trong năm: 653.090
Trong tháng: 70.552
Trong tuần: 13.912
Trong ngày: 2.639
Online: 28