Ngày 16/5, Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng và Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thái Hòa cùng một số phòng, ngành liên quan đã đi kiểm tra tình hình thực hiện các tiêu chi xây dựng NTM và độ thu hoạch lúa vụ Xuân tại các địa phương.

 

Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng kiểm tra xây dựng NTM ở xã Đức Lĩnh

Mặc dù trong thời gian qua toàn huyện phải tập trung cao cho công tác phòng chống dịch Covid 19, nhất là thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly xã hội, nhưng các địa phương trong huyện đã đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh. Với sự vào cuộc một cách đồng bộ và được đông đảo người dân tham gia. Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2020, toàn huyện đã huy động dược 4.873 hộ chỉnh trang với 5.457 hạng mục công trình. Bên cạnh đó các hội đoàn thể cũng đã tham gia tích cực vào phong trào như: Hội phụ nữ với chương trình “ 5 không, 3 sạch”, Hội nông dân giúp đỡ chỉnh trang vườn hộ...

... và kiểm tra phát triển kinh tế, trồng cây ăn quả

Qua kiểm tra thực tế tại các địa phương đồng chí Bùi Khắc Bằng – Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cáo các địa phương mặc dù trong thời gian vừa chống dịch Covid-19 vừa thực hiện xây dựng, cũng cố nâng cao các tiêu chí NTM, nhưng địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các đầu việc theo khung kế hoạch.

Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, động viên nhân dân tranh thủ thời tiết đang thuận lợi, các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng NTM, đô thị văn minh gắn với công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện; đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân; đồng thời triển khai ngay sản xuất vụ Hè thu năm 2020.

Kiểm tra xây dựng vườn mẫu

Song song với việc xây dựng NTM, cần chú trọng đến việc phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân; xây dựng các mô hình sản xuất theo chuổi giá trị, nâng cao chất lượng sản phẩm có lợi thế theo hướng VietGap, OCOP…

 Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa

Trong thực hiện nhiệm vụ đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động tối đa các nguồn lực để xây dưng NTM bền vững; phân công nhiệm cụ thể, rõ ràng cho các thành viên phụ trách chỉ đạo các thôn xóm, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Tuyên truyền, để mợi người dân hiểu và  coi việc chỉnh trang vườn hộ, cải tạo cảnh quan, vệ sinh đường làng ngõ xóm, chăm sóc, cắt tỉa hàng rào xanh, phát triển kinh tế là việc làm thường xuyên của mỗi hộ dân nhằm duy trì, củng cố và nâng cao các tiêu chí, bảo vệ thành quả xây dựng nông thôn mới của mình.

 

Quốc Lập – Đức Thuận


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 673.996
Trong năm: 653.090
Trong tháng: 70.552
Trong tuần: 13.912
Trong ngày: 2.944
Online: 80