áng ngày 12/3, Tổ công tác của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Hà Văn Hùng, UVBTV - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Vũ Quang để nghe và cho ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Quang, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo dự thảo, chủ đề của đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang, nhiệm kỳ 2020-2025 được xác định là: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; Đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; Xây dựng huyện nông thôn mới bền vững”.

Nội dung của dự thảo báo cáo chính trị tập trung ở 2 phần: Phần thứ nhất, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020; Phần thứ 2, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân báo cáo tóm tắt dự thảo báo cáo chính trị của BCH đảng bộ huyện khóa IV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V…

Dự thảo cũng đã xây dựng phương hướng nhiệm vụ và mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025 với 20 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; 9 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt dư thảo đã chọn 3 khâu đột phá đó là: Tiếp tục tổ chức lại sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỷ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn VietGap, OCOP; phát triển rừng trồng theo hướng FSC; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bền vững; Khai thác tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư phát triển du lịch sinh thái, văn hóa trên địa bàn; Đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.  

Cùng với đó, dự thảo cũng xác định 4 nhóm nhiệm vụ - giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, hoạt động đối ngoại và 6 nhóm nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

Với tinh thần trách nhiệm cao, tại buổi làm việc các thành viên tổ công tác của BTV Tỉnh ủy đã tập trung đóng góp các ý kiến như: Chủ đề đại hội cần chỉnh, sửa ngắn gọn, đầy đủ và ý nghĩa thể hiện được quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà trong nhiệm kỳ mới; cần đánh giá khái quát thêm về đặc trưng của Vũ Quang, những thành tựu nổi bật của cả nhiệm kỳ, như: Phát triển KT, xây dựng NTM, xây dựng Đảng…; bổ sung thêm một số nội dung vào lĩnh vực quốc phòng – an ninh; chỉnh sửa, bổ sung các mũi đột phá của huyện; điều chỉnh hợp lý tăng, giảm tỷ trọng nông nghiệp thương mại, dịch vụ, du lịch; cần khái khái quát được tiềm năng, lợi thế, thế mạnh của huyện nhà và xu hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới trên cơ sở tham khảo mục tiêu chung của tỉnh…

Ông Nguyễn Trí Lạc,  Giám đốc sở LDDTH&XH: Chủ đề đại hội cần khái quát và gắn liền với mục tiêu nhiệm vụ cả nhiệm kỳ; Soát xét cân đối, tính toán chặt chẽ các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội…Đặc biệt ở khâu đột phá cần chủ động rà soát các quy hoạch đã có ở địa phương để có các định hướng liên quan đến khai thác các tiềm năng lợi thế để quy hoạch, kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm phát triển du lịch .

Ông Nguyễn Bá Đức: Phó giám đốc Sở NN&PTNT huyện: Mặc dù huyện đã có 100% xã đạt NTM rồi, nhưng huyện cần phải rà soát để nâng cao các tiêu chí. Trong đó, tập trung phát huy nội lực để nâng cao các tiêu chí như: Môi trường, giao thông…Đặc biệt quan tâm yếu tố ngoại lực như của Tỉnh, Trung ương…

Chủ tịch UBMTTQ huyện Hà Văn Hùng phát biểu tại buổi làm duyệt Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBMTTQ huyện Hà Văn Hùng đã biểu dương các ý kiến góp ý đầy tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong đoàn. Đồng chí cũng thống nhất về đề cương, bố cục của báo cáo. Tuy nhiên đồng chí cũng lưu ý huyện cần xem xét lại việc đánh giá 20 năm, nếu đã đưa vào báo cáo phải có đánh giá chính xác, nếu chung chung thì không nhất thiết đưa vào. Về chủ đề nên sắp xếp câu từ ngắn gọn lại nhưng vẫn bao hàm đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ. Chú ý câu từ, số liệu cũng như việc đánh giá, tránh chồng chéo giữa các đề mục. Trong đó, lưu ý điều chỉnh, sắp xếp nội dung 3 khâu đột phá của huyện một cách lô gic hơn, thể hiện được tính quyết tâm, chiến đấu cao, bổ sung thêm mục kết cấu hạ tầng NTM, đặc biệt xây dựng đô thị, hạ tầng phát triển du lịch …. Lĩnh vực xây dựng Đảng cần đi vào chi tiết, cụ thể hơn, trong đó làm rõ việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị chỉ thị, nghị quyết, đặc biệt là NQ TW4…Đồng thời đề nghị ban soạn thảo văn kiện huyện Vũ Quang tiếp tục bám sát đề cương hướng dẫn của tỉnh, tiếp thu tối đa ý kiến đại biểu, tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo đảm bảo theo đúng quy định.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 894.600
Trong năm: 785.392
Trong tháng: 76.960
Trong tuần: 23.033
Trong ngày: 962
Online: 3