Chiều ngày 12/3, Các đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ - Phó bí thư thường trực Huyện ủy; Nguyễn Thiều Quang - Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với BCH Đảng bộ thị trấn Vũ Quang về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới và công tác chuân bị Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự buổi làm việc có các đồng chí Phạm Quốc Thanh - Phó chủ tịch UBND huyện; Trần Bình Lâm – Chủ tịch UBMTTQ huyện và các phòng, ban, ngành liên quan.

Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thị trấn, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đến nay Thị trấn Vũ Quang mới hoàn thành được 5/12 chỉ tiêu đề ra, các chỉ tiêu còn lại mới đạt từ 50 đến 80% kế hoạch; giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân hàng năm đạt 192,663 triệu đông,  năm 2020 ước đạt 252,081 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu ngườ vào cuối năm 2019 đạt 36,42 triệu đồng, tăng 14,21 triệu đồng so với năm 2015; hiện nay Thị trấn có 41 mô hình cho doanh thu hàng 100 triệu đông trơ lên, có 11 THT, 2 HTX và 22 Doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực. Các hoạt động văn hóa, giáo dục có những chuyển biến tích cực, công tác cải cách, hành chính được thực hiện nghiêm túc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại buổi làm việc các phòng, ngành liên quan đã phân tích, chỉ rõ các nội dung, đầu việc theo các tiêu chí xây dựng đô thị Thị trấn hiện nay chưa thực hiện được, nguyên nhân tồn tại, đồng thời nêu lên một số giải pháp cần triển khai thực hiện trong thời tới. Các đại biểu cho rằng tuy Thị trấn có nhiều lợi thế để phát triển nhưng việc thu hút các nguồn lực để đầu tư cho Thị trấn rất khó khăn, đề nghị huyện cần quan tâm để Thị trấn phát triển hơn …

Phát biểu tại buổi làm việc Phó bí thư Huyện ủy Nguyễn Đăng Kỷ; Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thiều Quang thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đồng đề nghị Thị trấn cần phải soát xét thật kỹ các nhiệm vụ cần làm trong thời gian tới; tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là tuyên truyền cho người dân biết được cơ chế chính sách của huyện, tỉnh để người dân phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, trong sản xuất phải theo hương VietGap, OCOP, khai thác triệt đê tiềm năng lợi thế về đất rừng.

Phó bí thư Huyện ủy Nguyễn Đăng Kỷ phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Để xây dựng đô thị Thị trấn theo đúng lộ trình cấp ủy Đảng, chính quyền cần thay đổi nhận thức, thay đổi tư duy và cần phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt, căng cơ, bài bản, có kế hoạch, lộ trình cụ thể; xác định rõ các công việc phần việc như: phần việc nào nhân dân phải làm, phần việc nào thị làm và phần nào cần sự hỗ trơ cuẩ cấp trên…

Về công tác chuẩn bị cho đại hội Đại hội Đảng bộ Thị trấn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025,  theo hướng dẫn của cấp trên Thị trấn đã triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ theo kế hoạch; việc xây dựng Dự thảo báo cáo Chính trị, báo cáo kiểm điểm, danh sách nhân sự nhiệm kỳ mới cơ bản xong; công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất; An ninh trật tự, an toàn xã hội đã được triển khai đồng bộ.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 894.701
Trong năm: 785.392
Trong tháng: 76.960
Trong tuần: 23.033
Trong ngày: 1.074
Online: 69