Sáng ngày 6/2, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Nguyễn Đăng Kỷ chủ trì duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ Trường THPT Vũ Quang và Chi bộ Trường THPT Cù Huy Cận nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại buổi làm việc, Các nhà trường đã báo cáo công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2025;  Theo hướng dẫn của cấp trên các trường đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong trường, đồng thời hoàn tất Dự thảo báo cáo Chính trị, báo cáo kiểm điểm, danh sách nhân sự nhiệm kỳ mới...Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng của Trường THPT Vũ Quang và Trường Cù Huy Cân được triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo Trường THPT Cù HUy Cận báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội

Sau khi nghe các Trường báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị cho Đại hội các đại biểu đã có nhiều ý kiến bổ sung cho dự thảo văn kiện của các trường trên từng lĩnh vực và các chỉ tiêu, nội dung cụ thể, như: Cần đánh giá kết quả trong nhiệm kỳ qua thật cụ thể, có số liệu thuyết minh, dẫn dắt những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; Cần đưa mục tiêu xây dựng trường chuẩn lên đầu; bổ sung thêm các nhiệm vụ trọng tâm hoạt động của nhà trường, có các giải pháp cụ thể đến giai đoạn nào thì đạt được trường chuẩn; chỉnh sửa một số câu, từ phù hợp với từng nội dung, chương trình đại hội; Trong báo cáo cần chỉ rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, các tham luận cần phải chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác phát triển Đảng viên trong nhà trường….

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Nguyễn Đăng Kỷ đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung Đại hội của các nhà trường 

Phát biểu kết luận Phó bí thư thường trực Huyện ủy Nguyễn Đăng Kỷ đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung Đại hội của các nhà trường đồng thời đề nghị các trường tiếp thu, ghi chép đầy đủ các ý kiến góp ý, bổ sung hoàn thiện văn kiện Đại hội. Đồng chí Phó bí thư yêu câu: Các nhà trường cần rà soát kỹ các mục tiêu, chỉ tiêu để xây dựng các mũi đột phá trong nhiệm kỳ tới; báo cáo cần gọn lại, chỉnh sửa lại kịch bản Đại hội; Cần mở rộng các tham luận, ngoài nội dung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cần phải có thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đăc biệt công tác xây dựng Đảng, các tham luận phải ngắn gọn có chất lương. Tổ công tác cần chỉ đạo thêm để các trường hoàn thiện nội dung chương, trình Đại hội bảo đảm chất lượng và theo đúng kế hoạch đề ra.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 894.751
Trong năm: 785.392
Trong tháng: 76.960
Trong tuần: 23.033
Trong ngày: 1.126
Online: 43