Sáng 21/2, xã Thọ Điền đã tổ chức lễ phát động toàn dân chung sức xây dựng NTM, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tuyến đường, cụm dân cư và vườn mẫu năm 2020. Đến dự có đồng chí Võ Đình Quang, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy và một số phòng, ban ngành đoàn thể cấp huyện.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, trong những năm qua  xã Thọ Điền đã triển khai thực hiện một cách quyết liệt, bài bản, đồng bộ nên đến nay đã đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực. Nhất là đã khai thác tốt tiềm năng lợi thế để lòng ghép các chính sách hỗ trợ cho người dân phát triển kinh tế vườn đồi trồng cây ăn quả, chăn nuôi và dịch vụ thương mại.

Đ/c Võ Đình Quang, UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Đến nay toàn xã có trên 550ha cây ăn quả, đàn trâu, bò trên 2.000 con, gia cầm trên 38.000 con, 2.500 đàn ong; có 7 HTX và nhiều mô hình hàng năm trên 100 triệu đồng, có 4 khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh, 2 thôn kiểu mẫu cấp huyện, các thôn còn lại đạt trên 50% khối lượng công việc, 89 vườn mẫu đạt chuẩn.

Bên cạnh những kết quả đạt được. Tại lễ phát động, các ý kiến thảo luận đã tập trung làm sáng tỏ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, chỉ ra những phần việc còn khó khăn, nêu lên các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí: Trần Huy Thống – Chủ tịch UBMTTQ xã: Phát động phong trào xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu, cụm dân cư “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh” năm 2020.

Để đạt được theo chỉ tiêu kế hoạch tại lễ phát động xã Thọ Điền yêu cầu cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, xóm vào cuộc một cách tích cực, quyết liệt  tuyên truyền phổ biến sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, giá trị đem lại của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; vận động nhân dân tham gia tích cực vào phong trào xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu, cụm dân cư “sáng, xanh,sạch, đẹp, an toàn, văn minh”.

Tại lễ phát động xã Thọ Điền cũng đã đề ra chỉ tiêu thi đua xây dựng NTM năm 2020 và tổ chức ký kết thi đua giữa các ban, ngành đoàn thể và các thôn, xóm.

Quốc Lập – Thu Hương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 777.537
Trong năm: 735.844
Trong tháng: 91.884
Trong tuần: 18.646
Trong ngày: 171
Online: 47