Chiều 27/2, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở và công tác tôn giáo năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thái Hòa - Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2019, Công tác dân vận chính quyền đã có những đổi thay tích cực, trong đó nổi bật là hoạt động cải cách thủ tục hành chính; xây dựng tác phong, cải tiến lề lối làm việc; nâng cao ý thức, thái độ phục vụ nhân dân. Công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, doanh nghiệp và công nhân lao động được chú trọng, tổ chức nghiêm túc từ huyện đến cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã  hội các cấp có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tập trung hướng mạnh về cơ sở, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, đoàn viên, hội viên.

Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã tạo những chuyển biến trong nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong việc phát huy quyền làm chủ và vai trò của nhân dân. Tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện nhìn chung ổn định. An ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững. Đảng bộ đoàn kết thống nhất cao và tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Năm 2020 gắn với chủ đề "Năm Dân vận khéo", huyện Vũ Quang đề ra những nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM, các phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong quá trình Đại hội Đảng các cấp. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức bộ máy theo hướng thực chất, hiệu quả; tăng cường công tác đối thoại giám sát, phản biện xã hội…

Đồng chí Nguyễn Thái Hòa- Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Hòa- Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục khắc phục khó khăn, tồn tại hạn chế, đẩy mạnh thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận chính quyền. Ban chỉ đạo của huyện và các xã thị trấn khẩn trương kiện toàn lại BCĐ, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên nhằm thực hiện hiệu quả các nội dung; trong đó, chú trọng tính hiệu quả, thực chất trong các phong trào thi đua.Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời những đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để kịp thời giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở. Mặt khác, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia phong trào thi đua yêu nước, “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực…

 

Lê Thủy – Văn Tịnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 1.044.198
Trong năm: 797.828
Trong tháng: 68.233
Trong tuần: 14.658
Trong ngày: 286
Online: 49