Sáng 26/2, Hội Khuyến học – Cựu Giáo chức huyện Vũ Quang đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Văn nghệ chào mừng Đại hội 

Tham dự Đại hội có các đồng chí Trần Văn Thông - Phó vụ trưởng Ban đối ngoại Trung ương; Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh; Hội Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh, lãnh đạo huyện Vũ Quang cùng 102 đại biểu đại diện cho 7500 hội viên Hội Khuyến học và Hội Cựu Giáo chức huyện.

Đại biểu tham dự Đại hội

Toàn huyện  hiện có trên 7.500 hội viên Hội khuyến học và 149 hội viên Hội cựu giáo chức, sinh hoạt tại 10 hội cơ sở, 79 chi hội thôn xóm, 32 chi hội khuyến học trường học, 15 ban khuyến học cơ quan, 90 Ban khuyến học dòng họ, tăng 37 so với đầu nhiệm kỳ, 100% thôn, xóm, trường học trên địa bàn toàn huyện có Trung tâm Học tập cộng đồng.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Hàng  năm có trên 82% đơn vị, gia đình, dòng họ, thôn, xóm, trường học đăng ký xây dựng học tập gắn với xây dựng nông thôn thôn mới theo đề án 281/TTG, đạt từ 85% tiêu chuẩn trở lên.  Có 10/10 xã, thị trấn đạt danh hiệu xã, thị trấn học tập; Vũ Quang cũng là huyện đạt danh hiệu huyện học tập đáp ứng mục tiêu huyện NTM vào năm 2020.

Các cơ quan, ban ngành, các xã thị trấn tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong 5 năm, hội khuyến học các cấp đã vận động được gần 2,2tỷ đồng, tổ chức khen thưởng, động viên trên 5.480 lượt học sinh, giáo viên có thành cao trong học tập và hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, với số tiền gần 1,7 tỷ đồng. Các trung tâm học tập cộng đồng đã mở được 96 lớp, với 3360 lượt người tham gia học tập nâng cao kiến thức sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo.Trong phong trào xây dựng NTM, đã vận động hội viên, nhân dân  hiến trên 2.600 m2 đất, 435m tường rào và nhiều cây cối có giá trị để mở rộng đường GTNT và các thiết chế văn hóa.  

Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

  Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, lãnh đạo Hội Khuyến học- Hội Cựu giáo chức tỉnh và đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương, đánh giá những kết quả Hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức huyện Vũ Quang đạt được trong nhiệm kì qua. Đồng thời đề nghị, Ban chấp hành khóa mới cần tiến hành họp sớm thống nhất nhiệm vụ và bàn giải pháp cụ thể cho từng năm; xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên;Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Tập trung củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên từ huyện đến cơ sở vững mạnh. Tăng cường công tác vận động quỹ và xây dựng các mô hình gây quỹ ổn định; Đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trở thành nề nếp, thực chất. Tiếp tục phát triển hội viên cựu giáo chức, vận động tối đa số giáo viên nghỉ hưu vào tổ chức hội. Có nhiều hình thức và nội dung chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho hội viên, coi đây là một trong những nội dung quan trọng của tổ chức hội. Chú trọng công tác biểu dương kịp thời cá nhân, tập thể tiêu biểu về công tác vận động và đóng góp xây dựng quỹ, những tấm gương học tập trong mọi lứa tuổi.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học – Cựu giáo chức huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 13 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Thọ được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch hội khuyến học huyện, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Cũng tại Đại hội, 4 đồng chí đã được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học; trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân được biểu dương và khen thưởng vì đã có nhiều thành tích trong công tác khuyến học khuyến tài nhiệm kỳ 2014-2019.

Lê Thủy – Văn Tịnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 777.419
Trong năm: 735.844
Trong tháng: 91.884
Trong tuần: 18.646
Trong ngày: 26
Online: 33