Chiều ngày 19/ 2, các Ban chỉ đạo Khối dân vận; Quy chế dân chủ cơ sở, dân vận khéo và Công tác tôn giáo tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ - Phó bí thư Thường rực Huyện ủy, Nguyễn Quốc Đạt - Trưởng ban dân vận Huyện ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự có đồng chí Phạm Ngọc Tạo - Phó chủ tịch HĐND huyện; Trần Bình Lâm- Chủ tịch UBMTTQ huyện; Nguyễn Thái Hòa - Phó chủ tịch UBND huyện.

Năm 2019, hoạt động khối dân vận, công tác tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ tiếp tục được các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở ở huyện Vũ Quang quan tâm thực hiện tốt, tạo ra những chuyển biến tích cực. Hoạt động của BCĐ ngày càng có hiệu quả, kịp thời, chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai các nội dung theo quy định; các thành viên BCĐ thường xuyên bám nắm địa bàn, bám nắm cơ sở; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những kiến nghị, đề xuất của người dân ngay tại cơ sở, không để xẩy ra điểm nóng…

Công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn hoạt động theo quy định của pháp luật. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hệ thống dân vận phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới…đã phát huy khả năng sáng tạo và sức mạnh đoàn kết toàn dân.

Kết quả, trong năm 2019 có 226 mô hình dân vận khéo được đăng ký trên tất cả các lĩnh vực, trong đó kinh tế 58 mô hình, văn hóa- xã hội 39 mô hình, QP-AN 18 mô hình, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 25 mô hình và lĩnh vực xây dựng NTM 86 mô hình…. Công tác Quân sự quốc phòng – an ninh được giữ vững, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền huyện nhà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả trong hoạt động của BCĐ khối dân vận, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ năm 2019. Cùng với thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng chí đề nghị năm 2020, BCĐ các khối tiếp tục thực hiện tốt công tác phối kết hợp nhằm giải quyết tốt những vụ việc phức tạp phát sinh trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường phối hợp, nhân rộng các mô hình “dân vận khéo” tạo sức lan tỏa trong thực hiện tốt chủ đề công tác dân vận  2020 là “Năm dân vận  chính quyền”. Tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội, tăng cường nắm tình hình; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; nâng cao chất lượng hoạt động khối dân vận cơ sở, quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

 

Lê Thủy – Văn Tịnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 1.044.216
Trong năm: 797.828
Trong tháng: 68.233
Trong tuần: 14.658
Trong ngày: 317
Online: 38