1. Đồng chí: Lê Thanh Yên - Phó Chủ tịch HĐND huyện 
        Điện thoại: 0949307228
2. Đồng chí: Lê Thanh Nhị - Trưởng ban KTXH

          Điện thoại: 0903441972

3.  Đồng chí: Võ Đình Quang - Trưởng ban Pháp chế
          Điện thoại: 0917127018

4.  Đồng chí: Lê Thị Như Quỳnh – Phó Trưởng ban KTXH
         Điện thoại: 0982161777

5. Đồng chí: Phạm Thị Minh Tân – Phó Trưởng ban Pháp chế
         Điện thoại: 0913936575


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.525.036
  Trong năm: 687.994
  Trong tháng: 8.984
  Trong tuần: 18.273
  Trong ngày: 1.900
  Online: 18