1. Đồng chí: Phạm Ngọc Tạo - Phó Chủ tịch HĐND huyện 
        Điện thoại: 0982007577
2. Đồng chí: Phan Hồng Yến - Trưởng ban KTXH
          Điện thoại: 0982461676

3.  Đồng chí: Võ Đình Quang - Trưởng ban Pháp chế
          Điện thoại: 0917127018

4.  Đồng chí: Lê Thị Như Quỳnh – Phó Trưởng ban KTXH
         Điện thoại: 0982161777

5. Đồng chí: Phạm Thị Minh Tân – Phó Trưởng ban Pháp chế
         Điện thoại: 0913936575


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 613.589
Trong năm: 10.771
Trong tháng: 57.373
Trong tuần: 12.768
Trong ngày: 1.365
Online: 7