Sáng ngày 6/9, UBND huyện tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2017. Đ/c Trịnh Văn Ngọc, TUV, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Quốc Thanh, Nguyễn Thái Hoà cùng chủ trì cuộc họp.

Trong tháng 8, mặc dù huyện đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ,  tuy nhiên kết quả chưa đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Phần lớn các phòng, ban, trung tâm và các địa phương mới chi thực hiện được 2/3 số đầu việc được giao. Nhất là các việc liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh .

Tại cuộc họp, các phòng, ban, ngành liên, các địa phương đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua; nêu lên khó khăn và nguyên nhân phần việc không hoàn thành.  Đồng thời báo cáo kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sẽ tổ chức thực hiện trong thời gian tới, cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc và hoàn thành công việc đúng tiến độ.

Đ/c Phan Quốc Long- Bí thư, Chủ tịch UBND Thị trấn Vũ Quang: Trong tháng 8, do tập trung chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tiến hành Đại hội nên một số đầu việc về xây dựng đô thị văn minh có phần chững lại. Thị trấn sẽ tập trung soát xét, chấn chỉnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tháng 9.

Đ/c Phạm Trần Lê – Chi cục Trưởng Chi cục thuế: Công tác thu thuế trong tháng 8 chưa đạt kế hoạch, đề nghị các ban, ngành, địa phương tập trung phối hợp đẩy nhanh các khoản thu. Trong đó cần đẩy nhanh thống nhất giá dịch vụ thu gom xử lý rác thải trên địa bàn huyện, đẩy nhanh kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất để tăng nguồn thu.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Đ/c  Chủ tịch UBND huyện Trịnh Văn Ngọc yêu cầu các phòng, ban, ngành, trung tâm và các địa phương cần điều chỉnh và tập trung thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Từ những tồn đọng của tháng 8, cần soát xét và tâp trung thực hiện tốt trong tháng 9. Trọng tâm là nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng  NTM, đô thị văn minh. Trong đó cần triển khai đề án sản xuất vụ Đông, gắn với 2 đề án của huyện về phát triển chăn nuôi và trồng cây ăn quả, trong đó tập trung lắp đặt hệ thống tưới nước  tự động cho diện tích cây ăn quả;  Tập trung thu ngân sách đạt kế hoạch. Các xã Đức Bồng, Sơn Thọ, Thị trấn đẩy mạnh thẩm định nguồn gốc đất đai. Các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng các hạng mục NTM, đô thị văn minh; tăng cường xử lý đơn thư khiếu nại liên quan đến GPMB. Phòng Văn hoá chuẩn bị kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT đồng thời tham mưu ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về phát triển văn hoá trên địa bàn huyện. Các lực lượng Công an, Quân sự cần phối hợp chặt chẽ  với các địa phương duy trì trực 24/24, sẵn sàng khi có tình huống xảy ra, đảm bảo ANTT và an toàn xã hội.

Đ/c Trịnh Văn Ngọc, TUV,  Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

Về nhiệm vụ xây dựng NTM, yêu cầu các phòng phụ trách các tiêu chí liên quan đến lĩnh vực, ngành mình phụ trách, cần xây dựng khung kế hoạch cụ thể theo tuần, phối hợp chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo khi đoàn liên ngành về thẩm định lại phải đạt yêu cầu đề ra.  Trên cơ sở chức năng của từng phòng, ban, ngành  Đ/c chủ tịch UBND huyện cũng đã chỉ ra và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Yêu cầu triển khai thực hiện có hiệu quả trong tháng 9 và các tháng cuối năm.

Lê Thuỷ - Anh Dũng 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 674.043
Trong năm: 653.090
Trong tháng: 70.552
Trong tuần: 13.912
Trong ngày: 2.993
Online: 67