Sáng ngày 27/3, UBND huyện đã tổ chức họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2017. Các Đ/c Trịnh Văn Ngọc, TUV- Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Thái Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì cuộc họp.

Trong quý I, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành các phòng, ban, ngành và các đơn vị, địa phương bám sát các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra; cùng với sự nỗ lực của nhân dân trong toàn huyện nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn chuyển biến tích cực. Toàn huyện đã gieo cấy hơn 1.230ha lúa, gần 425ha ngô, trên 600ha lạc và 58,5 ha rau các loại, trồng mới được 91,5ha cây ăn quả, trên 25.000 cây phân tán đạt và vượt chỉ triêu kế hoạch đề ra; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 4,512 tỷ đồng.

Các hoạt động văn hóa, giáo dục có những chuyển biến tích cực, công tác cải cách, kỷ luật, kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm túc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đ/c Phạm Trần Lê Chi, Chi cục trưởng Chi cục thuế: Khó khăn trong việc thu các khoản thuế của các đơn vị thi công công trình Thủy Lợi Ngàn Trươi - Cẩm trang.

Về thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, trong Quý I, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành từ huyện đến cơ sở tiếp tục được duy trì, tăng cường, quyết liệt ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, tiến độ khối lượng công việc theo khung kế hoạch đối với các xã về đích năm 2017 còn đạt thấp: xã Đức Bồng đạt 5/20 tiêu chí; xã Đức Liên 5/20 tiêu chí; xã Hương Thọ đạt 4/20 tiêu chí. Còn đối với các xã về đích năm 2014-2016; các xã dự kiến về đích 2018 chưa tập trung, vào cuộc chưa quyết liệt, phân công trách nhiệm chưa cụ thể nên khối lượng khung kế hoạch trong quý 1 các xã bình quân đạt khoảng 25% khối lượng công việc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại cuộc họp các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận chỉ ra một số nhiệm vụ chưa hoàn thành và đưa ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và trong quý II/2017.

Đồng chí Trịnh Văn Ngọc, TUV – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận cuộc họp đồng chí Trịnh Văn Ngọc, TUV – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung bám sát các nhiệm vụ và giải pháp đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế, xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với từng ngành, lĩnh vực để triển khai thực hiện. Tiếp tục huy động tốt các nguồn lực phục vụ xây dựng nông thôn mới; các xã đăng ký về đích trong năm nay phải có lộ trình cụ thể, không chạy theo thành tích, làm đến đâu chắc đến đó, những công việc không cần nguồn lực làm trước; các xã đã về đích cần tập trung rà soát, triển khai các công việc theo khung kế hoạch. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quốc Lập – Thu Hương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 279.626
Trong năm: 11.422
Trong tháng: 60.058
Trong tuần: 10.461
Trong ngày: 694
Online: 14