Sáng nay (5/1) Đảng bộ Công an huyện đã tổ chức hội nghị Quán triệt, hoc tập và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Đ/c Phan Hồng Yến, UVBTV -Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tới dự và trực tiếp quán triệt Nghị quyết 04 NQ/TW về “ Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Theo đó Đ/c Phan  Hồng Yến nhấn mạnh Hội  nghị Trung ương 4 đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Trong đó, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; thậm chí sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ hoạ theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ: sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, ham quyền lực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân.

Đồng chí  Phan Hồng Yến, Trưởng ban tuyên giáo: Yêu cầu toàn thể cán bộ Đảng viên  Công an huyện nghiên cứu kỹ những biểu hiện tiêu cực nêu trên để làm “tấm gương chung” giúp mỗi cán bộ Đảng viên tự soi mình, làm cơ sở góp ý người khác và làm căn cứ để xử lý đối với những tập thể, cá nhân vi phạm”,

Trung ương Đảng đã khẳng định sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng; sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bội, đảng viên chưa được coi trọng đúng mức, chậm đổi mới, kém hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ở nhiều nơi chưa thường xuyên, không nghiêm túc.

Tại hội Đảng bộ Công an huyện cũng đã quán triệt Nghị quyết  số 05 NQ/TW về “ Một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động, sức cạnh tranh nền kinh tế”; Nghị quyết 06 NQ/TW về “ Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.   Tiến hành thảo luận và viết bài thu hoạch

Xuân Hoàn – Văn Tịnh

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 279.734
Trong năm: 11.422
Trong tháng: 60.058
Trong tuần: 10.461
Trong ngày: 803
Online: 23