công điện về việc ứng phó mưa lớn, giông, lốc, sét gió giật mạnh trên địa bàn huyện

Chủ tịch UBND huyện điện Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn


CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 1.772.390
Trong năm: 547.580
Trong tháng: 117.711
Trong tuần: 28.515
Trong ngày: 896
Online: 28