1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại:(0239) 3 814 036; Fax: (0239) 3 814 010.
Email: ubvuquang@hatinh.gov.vn

2. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

1. Đồng chí: Bùi Khắc Bằng , Phó bí thư Huyện ủy: Chủ tịch
          Điện thoại:  02393 814 989: EMail: nguyenthieuquang.vq@hatinh.gov.vn
3. Đồng chí Phạm Quốc Thanh, UVBTV Huyện ủy: Phó Chủ tịch
          Điện thoại: 09120002214 EMail: phamquocthanh.vq@hatinh.gov.vn
3. Đồng chí Nguyễn Thái Hòa, HUV: Phó Chủ tịch
          Điện thoại: 0912657936 EMail: nguyenthaihoa.vq@hatinh.gov.vn

3. Các phòng, ban UBND huyện

Văn phòng:

1. Đồng chí: Trần Lê, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
          Điện thoại: 02393814036  EMail: tranle.vq@hatinh.gov.vn
2. Đồng chí: Nguyễn Thành Sơn, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

          Điện thoại: 0974746888 EMail: nguyenthanhson.vq@hatinh.gov.vnPhòng Nội vụ:

1. Đồng chí: Nguyễn Quang Điền, HUV - Trưởng phòng, Bí thư xã Đức Giang
          Điện thoại: 0919848359 EMail: nguyenquangdien.vq@hatinh.gov.vn
2. Đồng chí: Võ Đình Thông, Phó Trưởng phòng
          Điện thoại: 0946020187 EMail: vodinhthong.vq@hatinh.gov.vn


Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

1. Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Lan, HUV -  Trưởng phòng:   

Điện thoại: 0914832132  EMail: nguyenthituyetlan.vq@hatinh.gov.vn

2. Nguyễn Minh Đức, Phó Trưởng phòng: 

 Điện thoại: 0915844777 EMail: nguyenminhduc.vq@hatinh.gov.vn


Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

1. Đồng chí: Lê Thanh Nghị, HUV, Trưởng phòng
          Điện thoại: 0903441972  EMail: lethanhnghi.vq@hatinh.gov.vn
2. Đồng chí: Nguyễn Văn Tiến, Phó Trưởng phòng  
          Điện thoại: 0982814595 EMail: nguyenvantien.vq@hatinh.gov.vn

Phòng Tài nguyên và Môi trường:

1. Đồng chí: Trần Hữu Long, HUV, Trưởng phòng  
          Điện thoại: 0913013376  EMail: tranhuulong.vq@hatinh.gov.vn
2. Đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Trưởng phòng
          Điệnthoại: 0947294777 EMail: nguyentrongnghia.vq@hatinh.gov.vn
3. Đồng chí: Trương Thanh Hà, Phó Trưởng phòng
          Điệnthoại: 0972520666  EMail: truongthanhha.vq@hatinh.gov.vn

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

1. Đồng chí: Nguyễn Thanh Sơn, HUV, Trưởng phòng  
          Điện thoại: 0918658234  EMail: nguyenthánhon.vq@hatinh.gov.vn
2. Nguyễn Trường Thọ, HUV, Phó Trưởng phòng

3. Đồng chí: Nguyễn  Sỹ Tiến , Phó Trưởng phòng
          Điệnthoại: 01636247111 EMail: nguyensytien.vq@hatinh.gov.vn

Phòng Tài chính - Kế hoạch:

1. Đồng chí: Trần Văn Hải, HUV, Trưởng phòng  
          Điện thoại: 0983990397   EMail: tranvanhai.vq@hatinh.gov.vn
2. Đồng chí Đậu Đình Dân, Phó Trưởng phòng
          Điện thoại: 0915477882  EMail: daudinhdan.vq@hatinh.gov.vn
3. Đồng chí: Hồ Xuân Dũng, Phó Trưởng phòng
          Điện thoại: 0943476777  EMail: hoxuandung.vq@hatinh.gov.vn

Phòng Y tế:

1. Đồng chí Trần Đình Thành, phụ trách phòng
          Điện thoại: 0983957005  EMail: trandinhthanh.vq@hatinh.gov.vn

Phòng Tư pháp:

1. Đồng chí: Trần Văn Trà, Trưởng phòng
          Điện thoại:                  EMail: 

Phòng Văn hoá và Thông tin:

1. Đồng chí: Phạm Cẩm Hà: HUV, Trưởng phòng
          Điện thoại: 0988386456  EMail: phamcamha.vq@hatinh.gov.vn
2. Đồng chí: Phan Thị Phương Thảo, Phó Trưởng phòng  
          Điện thoại: 0936280676  EMail: phanthiphuongthao.vq@hatinh.gov.vn

Phòng Giáo dục và Đào tạo:
1. Đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng phòng
          Điện thoại: 0983717397  EMail: nguyenthanhhai.vq@hatinh.gov.vn
2. Đồng chí: Nguyễn Bá Ngọc  EMail: nguyenbangoc.vq@hatinh.gov.vn

          Điện thoại: 0915419178 

Thanh tra huyện:

1. Đồng chí: Lê Thị Ngọc Chiến, Phó Chánh Thanh tra 

         Điện thoại: 0977507818 EMail: lethingochchien.vq@hatinh.gov.vn


* Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện:

Ban A Xây dựng:

1. Đồng chí: Phan Xuân Nam: HUV,  Trưởng Ban
          Điện thoại: 0938758999  EMail: phanxuannam.vq@hatinh.gov.vn

Ban Chuyên trách GPMB:

1. Đồng chí  Lê Thanh Yên - Trưởng ban
          Điện thoại:02393509862  EMail: lethanhyen.vq@hatinh.gov.vn
2. Đồng chí Phạm Thanh Bình, Phó Trưởng ban
          Điện thoại: 02393509558  EMail: phanthanhbinh.vq@hatinh.gov.vn

Chi cục Thống kê:

Đồng chí: Võ Văn Thanh, Chi cục trưởng  
       Điện thoại: 0932203747  EMail: vovanthanh.vq@hatinh.gov.vn

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 187.152
Trong năm: 11.517
Trong tháng: 64.204
Trong tuần: 15.251
Trong ngày: 1.107
Online: 72