Huyện Vũ Quang được chính thức thành lập theo Nghị định số 27/2000/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ.
Toàn bộ địa giới hành chính huyện Vũ Quang được hình thành trên cơ sở điều chỉnh địa giới các huyện Đức Thọ, Hương Khê và Hương Sơn, cụ thể như sau: Huyện Vũ Quang được thành lập trên cơ sở các xã: Đức Liên, Đức Hương, Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Giang, Ân Phú (thuộc huyện Đức Thọ), Hương Thọ, Hương Minh, Hương Đại, Hương Điền, Vũ Quang (thuộc huyện Hương Khê) và xã Sơn Thọ (thuộc huyện Hương Sơn).
Huyện Vũ Quang có 64.615ha diện tích tự nhiên và khi mới thành lập có 35.877 nhân khẩu (hiện nay còn khoảng 29.870 nhân khẩu) gồm 12 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: Đức Liên, Đức Hương, Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Giang, Ân Phú, Hương Thọ, Hương Minh, Hương Đại (nay là TT Vũ Quang), Hương Điền, Vũ Quang (nay là Hương Quang) và Sơn Thọ.
Về mặt địa giới hành chính huyện Vũ Quang: Phía Đông giáp huyện Đức Thọ; Phía Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; Phía Nam giáp huyện Hương Khê; Phía Bắc giáp huyện Hương Sơn.
Từ khi thành lập đến nay đã hơn 10 năm. Trong suốt thời gian qua, mặc dầu những ngày đầu mới thành lập đang còn gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt nhưng nhờ được sự quan tâm của Đảng và các cấp chính quyền từ Trung Ương đến tỉnh đồng thời với sự nổ lực phấn đấu hết mình của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà nên giờ đây huyện Vũ Quang đã từng bước phát triển vững chắc

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 2.284.753
Trong năm: 283.033
Trong tháng: 118.817
Trong tuần: 21.564
Trong ngày: 299
Online: 145