1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Huyện uỷ huyện Vũ Quang
Địa chỉ: Tổ dân phố khối 4 thị trấn Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại:
Email:
2. Danh sách Ủy viên BCH Huyện ủy khóa IV

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Thị Hà Tân

TUV - Bí thư huyện ủy 

2

Nguyễn Thiều Quang 

Phó Bí thư TT huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

3

Bùi Khắc Bằng

Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện

4

Lê Thanh Nghị

UVBTV, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy

5

Phan Hồng Yến

UVBTV, PCT UBND huyện

6

Võ Đình Quang

UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

7

Phạm Ngọc Tạo

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

8

Nguyễn Quang Điền

UVBTV, Trưởng ban TG Huyện ủy

9

Hoàng Thanh Huyền

UVBTV, Trưởng Công an huyện

10

Trần Bình Lâm

UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện

11

Phạm Mạnh Hoàng

UVBTV, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

12

Nguyễn Thanh Sơn

HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

13

Phan Quốc Long

HUV, Trưởng phòng Nội Vụ

14

Lê Thị Ngọc Chiến

HUV, Chánh Thanh tra huyện

15

Tô Minh Hoài

HUV, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

16

Nguyễn Anh Nhật

HUV, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

17

Nguyễn Thị Tuyết Lan

HUV, Trưởng phòng LĐ-TB&XH

18

Trần Văn Hải

HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

19

Trần Hữu Long

HUV, Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện

20

Phạm Thị Thanh Minh

HUV, Chủ tịch hội LHPN

21

Nguyễn Trường Thọ

HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT

22

Phan Nhật Thành

HUV, Chánh văn phòng Huyện ủy

23

Lê Thanh Yên

HUV, Trưởng ban GPMB NTCT

24

Phan Xuân Nam

HUV, Giám đốc Ban QLXD cơ bản

25

Nguyễn Thanh Hải

HUV, Trưởng phòng GĐ&ĐT

26

Nguyễn Văn Toại

HUV, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

27

Nguyễn Đức Anh

HUV, Bí thư Huyện Đoàn

28

Trần Thị Hồng Vững

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân

29

Nguyễn Đình Tài

HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyền

30

Nguyễn Sỹ Tiến

HUV, Phó ban Dân vận Huyện ủy

31

Phạm Duy Đạt

HUV, Bí thư, Chủ tịch Thị trấn Vũ Quang

32

Nguyễn Xuân Thê

HUV, Bí thư, Chủ tịch xã Đức Lĩnh

33

Trần Lê

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đức Bồng

34

Hà Văn Yên

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Quang Thọ

 

3. Danh sách Ủy viên BTV Huyện ủy

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác 

1

Nguyễn Thị Hà Tân

TUV - Bí thư huyện ủy 

2

Nguyễn Thiều Quang 

Phó Bí thư TT huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

3

Bùi Khắc Bằng

Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện

4

Lê Thanh Nghị

UVBTV, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy

5

Phan Hồng Yến

UVBTV, PCT UBND huyện

6

Võ Đình Quang

UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

7

Phạm Ngọc Tạo

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

8

Nguyễn Quang Điền

UVBTV, Trưởng ban TG Huyện ủy

9

Hoàng Thanh Huyền

UVBTV, Trưởng Công an huyện

10

Trần Bình Lâm

UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện

11

Phạm Mạnh Hoàng

UVBTV, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

4. Thường trực Huyện uỷ
1. Đồng chí: Nguyễn Thị Hà Tân      - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ 
         Điện thoại: 0911.115.789
2. Đồng chí: Nguyễn Thiều Quang    - Phó bí thư thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện
        Điện thoại: 0915.073.667
3. Đồng chí: Bùi Khắc Bằng             - Phó bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện
        Điện thoại: 0911.086.379


5. Các ban Huyện uỷ
 

* BanTổ chức:
1. Đồng chí: Lê Thanh Nghị, Uỷ viên BTV Huyện uỷ: Trưởng ban
          Điện thoại: 02393.609.929
2. Đồng chí: Nguyễn Anh Nhật,  HUV, Phó Trưởng ban
          Điện thoại: 0943507999
* Ban Tuyên giáo:
1. Đồng chí: Nguyễn Quang Điền, Uỷ viên BTV Huyện uỷ: Trưởng ban
          Điện thoại: 0919.848.359

2. Đồng chí: Tô Minh Hoài, Phó Trưởng ban 
          Điện thoại: 0934.564.337

* Ban Dân vận:
1. Đồng chí: Võ Đình Quang, Uỷ viên BTV Huyện uỷ: Trưởng ban
          Điện thoại: 0917.127.018

2. Đồng chí: Nguyễn Sỹ Tiến, Phó Trưởng ban 
          Điện thoại: 0912.633.787

 * Uỷ ban Kiểm tra:
1. Đồng chí: Phạm Ngọc Tạo, Uỷ viên BTV Huyện uỷ: Chủ nhiệm
          Điện thoại: 0982.007.577
2. Đồng chí: Trần Văn Hải: Huyện uỷ viên, Phó chủ nhiệm 
          Điện thoại: 0943.723.888
* Văn phòng Huyện ủy:

1. Đồng chí: Phan Nhật Thành, Chánh Văn phòng
          Điện thoại: 0982.034.488

2. Đồng chí: Nguyễn Công Hợp, Phó Chánh văn phòng
          Điện thoại: 0918.842.226

3. Dương Thanh Hải, Phó chánh văn phòng

Điện thoại: 0915.894.186
* Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị:
1. Đồng chí: Tô Minh Hoài: Huyện uỷ viên, Giám đốc
          Điện thoại: 0934.564.337
 2. Đồng chí: Nguyễn Xuân Chính, Phó Giám đốc
          Điện thoại: 0982.567.684

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 1.049.486
Trong năm: 798.525
Trong tháng: 66.493
Trong tuần: 12.748
Trong ngày: 1.459
Online: 37