1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Huyện uỷ huyện Vũ Quang
Địa chỉ: Tổ dân phố khối 4 thị trấn Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại:
Email:
2. Danh sách Ủy viên BCH Huyện ủy khóa IV
TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
1 Nguyễn Thị Hà Tân TUV - Bí thư huyện ủy 
2 Nguyễn Thiều Quang   Phó Bí thư TT huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện
3 Bùi Khắc Bằng Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện
4 Trần Đức Huyên UVBTV, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy
5 Phạm Quốc Thanh UVBTV, PCT UBND huyện
6 Nguyễn Quốc Đạt UVBTV, Trưởng ban dân vận Huyện ủy
7 Võ Đình Quang UVBTV, CN UBKT Huyện ủy
8 Phan Hồng Yến UVBTV, Trưởng ban TG Huyện ủy
9 Hoàng Thanh Huyền UVBTV, Trưởng Công an huyện
10 Phạm Ngọc Tạo HUV - Phó chủ tịch HĐND huyện
11 Trần Bình Lâm HUV, Chủ tịch UBMTTQ huyện
12 Phạm Cẩm Hà HUV – Trưởng phòng VH-TT
13 Nguyễn Quang Điền HUV, Trưởng phòng Nội Vụ
14 Lê Thị Thanh Hải HUV, Chán Thanh tra huyện
15 Lê Văn Hùng HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện
16 Nguyễn Thái Hòa HUV, Phó chủ tịch UBND huyện
17 Tô Minh Hoài HUV, Phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy
18 Nguyễn Thị Tuyết Lan HUV, Trưởng phòng LĐTB & XH
19 Phan Quốc Long HUV, Phó ủy ban kiểm tra huyện ủy
20 Trần Hữu Long HUV, Trưởng phòng TNMT
21 Phạm Thị Thanh Minh HUV, Chủ tịch hội phụ nữ
22 Lê Thanh Nghị HUV, Trưởng phòng KT-HT
23 Nguyễn Thanh Sơn HUV, TP Nông nghiệp huyện,Bí thư CT xã Hương Min
24 Phan Nhật Thành HUV, Phó trưởng Ban TG huyện ủy
25 Lê Thanh Yên HUV, Trưởng ban GPMB NTCT
26 Trần Văn Hải HUV, Trưởng phòng TCKH
27 Phan Xuân Nam HUV, Trưởng ban xây dựng cơ bản
28 Nguyễn Đức Anh HUV, Bí thư Huyện Đoàn
29 Nguyễn Thị Lương HUV, Chủ tịch Hội Nông dân
30 Nguyễn Đình Tài HUV, Phó ban Tuyên Giáo
31 Lê Văn Hùng HUV, Viện trưởng Viện kiểm sát
32 Nguyễn Xuân Thê HUV, Chủ tịch xã Đức Lĩnh
33 Nguyễn Trường Thọ HUV, Phó trưởng phòng Nông nghiệp
 
3. Danh sách Ủy viên BTV Huyện ủy
TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
1 Nguyễn Thị Hà Tân TUV - Bí thư huyện ủy 
2 Nguyễn Thiều Quang Phó Bí thư TT huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện
3 Bùi Khắc Bằng Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện
4 Trần Đức Huyên UVBTV, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy
5 Phạm Quốc Thanh UVBTV, PCT UBND huyện
6 Trần Bình Lâm UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện
7 Nguyễn Quốc Đạt UVBTV, Trưởng ban dân vận Huyện ủy
8 Võ Đình Quang UVBTV, CN UBKT Huyện ủy
9 Phan Hồng Yến UVBTV, Trưởng ban TG Huyện ủy
10 Hoàng Thanh Huyền UVBTV, Trưởng Công an huyện


4. Thường trực Huyện uỷ
1. Đồng chí: Nguyễn Thị Hà Tân  - TUV - Bí thư Huyện uỷ 
         Điện thoại:
2. Đồng chí: Nguyễn Thiều Quang - Phó bí thư thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện
        Điện thoại: 
3. Đồng chí: Bùi Khắc Bằng        - Phó bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện
        Điện thoại: 

5. Các ban Huyện uỷ

* BanTổ chức:
1. Đồng chí: Trần Đức Huyên, Uỷ viên BTV Huyện uỷ: Trưởng ban
          Điện thoại: 0915419554
2. Đồng chí: Nguyễn Anh Nhật,  Phó Trưởng ban thường trực
          Điện thoại: 0943507999
3. Đồng chí: Nguyễn Thị Vân,  Phó Trưởng ban 
          Điện thoại: 0949588489

* Ban Tuyên giáo:
1. Đồng chí: Phan Hồng Yến, Uỷ viên BTV Huyện uỷ: Trưởng ban
          Điện thoại: 0982461676

2. Đồng chí: Tô Minh Hoài, Phó Trưởng ban 
          Điện thoại: 


* Ban Dân vận:
1. Đồng chí: Nguyễn Quốc Đạt, Uỷ viên BTV Huyện uỷ: Trưởng ban
          Điện thoại: 0982296156

2. Đồng chí: Nguyễn Hữu Tài, Phó Trưởng ban 
          Điện thoại: 0975498579


 * Uỷ ban Kiểm tra:
1. Đồng chí: Võ Đình Quang, Uỷ viên BTV Huyện uỷ: Trưởng ban
          Điện thoại: 0917127018
2. Đồng chí: Lê Thị Thanh Hải: Huyện uỷ viên, Phó chủ nhiệm 
          Điện thoại: 0916985178
3. Đồng chí: Lê Văn Thiêm: Phó chủ nhiệm 
          Điện thoại: 0982814296

* Văn phòng:

1. Đồng chí: Phan Nhật Thành, Phó Trưởng ban thường trực
          Điện thoại: 0982034488

2. Đồng chí: Nguyễn Công Hợp, Phó Chánh văn phòng
          Điện thoại: 0918842226

3. Dương Thanh Hải, Phó chánh văn phòng Tổng hợp

Điện thoại: 0915894186

* Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị:
1. Đồng chí: Tô Minh Hoài: Huyện uỷ viên, Giám đốc
          Điện thoại: 0934564337
 2. Đồng chí: Nguyễn Xuân Chính, Phó Giám đốc
          Điện thoại: 0982567684

3.Đồng chí: Trần Thị Hồng Vững: Phó Giám đốc

         Điện thoại: 0916011695

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 188.147
Trong năm: 11.517
Trong tháng: 64.392
Trong tuần: 14.603
Trong ngày: 714
Online: 41