Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân huyện

1. Đồng chí: Nguyễn Thiều Quang    - Phó bí thư thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện
        Điện thoại: 0915.073.667

2. Đồng chí: Phạm Ngọc Tạo - Phó Chủ tịch HĐND huyện 
        Điện thoại: 0982.007.577
3. Đồng chí: Lê Thanh Nghị - Trưởng ban KTXH
          Điện thoại: 02393.609.929

4.  Đồng chí: Võ Đình Quang - Trưởng ban Pháp chế
          Điện thoại: 0917127018

5.  Đồng chí: Lê Thị Như Quỳnh – Phó Trưởng ban KTXH
         Điện thoại: 0982.161.777

6. Đồng chí: Phạm Thị Minh Tân – Phó Trưởng ban Pháp chế
         Điện thoại: 0913.936.575

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 676.897
Trong năm: 655.251
Trong tháng: 71.900
Trong tuần: 13.741
Trong ngày: 711
Online: 67