Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

1. Đồng chí: Phạm Ngọc Tạo - Phó Chủ tịch HĐND huyện 
        Điện thoại: 0982007577
2. Đồng chí: Phan Hồng Yến - Trưởng ban KTXH
          Điện thoại: 0982461676

3.  Đồng chí: Võ Đình Quang - Trưởng ban Pháp chế
          Điện thoại: 0917127018

4.  Đồng chí: Lê Thị Như Quỳnh – Phó Trưởng ban KTXH
         Điện thoại: 0982161777

5. Đồng chí: Phạm Thị Minh Tân – Phó Trưởng ban Pháp chế
         Điện thoại: 0913936575

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 188.263
Trong năm: 11.517
Trong tháng: 64.392
Trong tuần: 14.603
Trong ngày: 830
Online: 71