Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 04 đường Trần Phú, Tổ dân phố 4 Thị trấn Vũ Quang

ĐT: 02393814064; Gmail truyênhinhvq@gmail.com 

Giám đốc: Ông Trần Đức Thuận; ĐT 09839984313

Phó Giám đốc phụ trách văn hoá-văn nghệ, thư viện:  Ông Lê Trọng Khánh; ĐT 0919174456

Phó Giám đốc phụ trách truyền thông: Ông Cao Xuân Hoàn. ĐT 0943305567

Phó Giám đốc phụ trách thể thao, du lịch:  Ông Phan Thanh Hà; ĐT 0915484189

Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện:
1. Đồng chí: Phan Xuân Nam: HUV, Giám đốc
          Điện thoại: 0938.758.999                 Email: phanxuannam.vq@hatinh.gov.vn

Ban Chuyên trách GPMB:

1. Đồng chí:  Lê Thanh Yên - Trưởng ban
          Điện thoại: 02393.509.862     Email: lethanhyen.vq@hatinh.gov.vn
2. Đồng chí: Phạm Thanh Bình, Phó Trưởng ban
          Điện thoại: 02393.509.558     Email: phanthanhbinh.vq@hatinh.gov.vn

Chi cục Thống kê:

1. Đồng chí: Võ Văn Thanh, Chi cục trưởng  
       Điện thoại: 0932.203.747                    Email: vovanthanh.vq@hatinh.gov.vn

2. Đồng chí: Hoàng Hữu Quân, Phó Chi cục trưởng  
       Điện thoại: 0942.127.678                    Email: hoanghuuquan.vq@hatinh.gov.vn

Trung tâm ứng dung khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi.

1. Đồng chí: Võ Quốc Hội, Giám đốc

 Điện thoại: 0919037678     Email: voquochoi.vq@hatinh.gov.vn
2. Lê Trọng Yêm, Phó Giám đốc
          Điện thoại:                                    Email: letrongyem.vq@hatinh.gov.vn

Trung tâm Y tế huyện

1. Đồng chí:  Nguyễn Văn Toại - Giám đốc
          Điện thoại: 0913294934     Email: nguyenvantoai.vq@hatinh.gov.vn
2. Đồng chí: Lê Đình Toàn, - Phó Giám đốc
          Điện thoại: 0949304788     Email: ledinhtoan.vq@hatinh.gov.vn

3. Trần Thị Hồng Đường - Phó Giám đốc

        Điện thoại: 0912337167      Email: tranthihongduong.vq@hatinh.gov.vn

Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo thường xuyên:

1. Đồng chí:  Võ Quang Huy - Giám đốc
          Điện thoại: 0914591964     Email: voquanghuy.vq@hatinh.gov.vn
2. Đồng chí: Phạm Đức Phú, - Phó Giám đốc
          Điện thoại: 0988860258     Email: phãmuanphu.vq@hatinh.gov.vn

 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 1.772.653
Trong năm: 547.580
Trong tháng: 117.711
Trong tuần: 28.515
Trong ngày: 1.214
Online: 52