Y BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN VŨ QUANG

Điện thoại:    02393 814 061

Email: ubttvuquang.vq@hatinh.gov.vn
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn VQ, Vũ quang, Hà Tĩnh
Diện tích tự nhiên: 3.722,58 ha
Dân số: 3.467 người
Bí thư - Chủ tịch: Phạm Duy Đạt
Phó chủ tịch: Lê Thanh Hảo
Chủ tịch UBMTTQ: Nguyễn Hoài Nam

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ÂN PHÚ

Điện thoại: 02393.814.697
Email: ubanphu.vq@hatinh.gov.vn
Địa chỉ: Xóm 4, xã Ân Phú, Vũ Quang, Hà Tĩnh
Diện tích trự nhiên: 922,22 ha
Dân số: 2.040 người
Bí thư - Chủ tịch: Trần Văn Thư
Phó chủ tịch: Phan Văn Hóa
Chủ tịch MTTQ: Nguyễn Quang Tùng

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC BỒNG

Điện thoại: 0239 172 189

Email: ubducbong.vq@hatinh.gov.vn
Địa chỉ: Xóm 2, Đức Bồng, Vũ Quang, Hà Tĩnh
Diện tích tự nhiên: 1.345 ha
Dân số: 3.309 người
Bí thư:  Trần Lê
Chủ tịch: Ngyễn Ngọc Hoán
Phó chủ tịch: Trần Đức Trường
Chủ tịch MTTQ xã: Nguyễn Văn Tài

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC HƯƠNG

Điện thoại: 02393815009
Email: ubduchuongvq@hatinh.gov.vn
Địa chỉ: Thôn Hương Phố, Đức Hương, Vũ Quang, Hà Tĩnh
Diện tích tự nhiên: 1.854,18ha
Dân số: 3.458 người
Bí Thư - Chủ tịch: Lê Văn Lợi
Phó chủ tịch: Lê Hào Quang
Chủ tịch MTTQ xã: Nguyễn Mậu Thân

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC GIANG

Địa chỉ: Xóm 1 Văn Giang, Đức Giang, Vũ Quang, Hà Tĩnh
Email: ubducgiang.vq@hatinh.gov.vn
Diện tích: 4.000 m 2
Dân số : 3.045 người
Bí thư - Chủ tịch: Nguyễn Minh Vinh
Phó chủ tịch: Nguyễn Xuân Vỵ
Chủ tịch mặt trận: Phan Đức Thọ

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC LIÊN

Điện thoại: 02393.815.625
Email: ubduclien.vq@hatinh.gov.vn
Địa chỉ: Thôn Đồn Thượng, Đức Liên, Vũ Quang, Hà Tĩnh
Diện tích tự nhiên: 2.667,72 ha
Dân số: 2.673 người
Bí thư: Nguyễn Văn Khuyên

Chủ tịch: Lê Văn Hùng
Phó chủ tịch: Nguyễn Văn Thắng
Chủ tịch Mặt Trận: Nguyễn Trường Sơn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC LĨNH

ĐT:
Email: ubduclinh.vq@hatinh.gov.vn
Địa chỉ: thôn Vĩnh Hội, Đức Lĩnh, Vũ Quang, Hà Tĩnh
Diện tích tự nhiên: 2.414,06 ha
Dân số: 5.605 người
Bí thư - Chủ tịch: Đồng chí: Nguyễn Xuân Thê

Phó chủ tịch: Nguyễn Anh Tuấn

Chủ tịch UBMTTQ: Nguyễn Thị Thanh Lương

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG MINH

Điện thoại:    02393.814062

Email: ubhuongminh.vq@hatinh.gov.vn
Địa chỉ: Thôn Hợp Lợi, Hương Minh, Vũ Quang, Hà Tĩnh
Diện tích tự nhiên: 4.850,03 ha
Dân số: 2.846  người
Bí thư, Chủ tịch:    Nguyễn Thanh Sơn
Phó chủ tịch:    Đoàn Ngọc Lương
Chủ tịch MTTQ: Phan Thị Như Trang

UỶ BAN NHÂN DÂN XàQUANG THỌ

Điện thoại: 02393814147;
Địa chỉ: Thôn 3, Quang Thọ, Vũ Quang, Hà Tĩnh;
Diện tích tự nhiên:
Dân số: 2.944 người;
Bí thư: Hà Văn Yên;
Chủ tịch: Nguyễn Hùng Cường
Phó Chủ tịch: Trịnh Đình Cường;
Chủ tịch MTTQ: Nguyễn Đình Thi

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XàTHỌ ĐIỀN

Điện thoại: 02393814095
Email: ubsonthovq@hatinh.gov.vn
Địa chỉ: Thôn 4, Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh
Diện tích tự nhiên:       ha
Dân số: 3.279 người
Bí Thư: Đặng Khánh Trình
Chủ tịch: Nguyễn Đăng Nhàn
Phó chủ tịch: Phạm Quang Tùng

Phó chủ tịch: Nguyễn Đình Dũng
Chủ tịch MTTQ xã: Trần Huy Thống

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 2.284.313
Trong năm: 281.362
Trong tháng: 121.877
Trong tuần: 19.255
Trong ngày: 5.011
Online: 108