Y BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN VŨ QUANG

Điện thoại:    02393 814 061
Email: ubttvuquang.vq@hatinh.gov.vn
Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - Thị trấn VQ - Vũ quang - Hà Tĩnh
Diện tích tự nhiên: 3722.58 ha
Dân số: 3467 người
Bí thư - Chủ tịch: Phan Duy Đạt
Phó chủ tịch: 1. ĐC Lê Thanh Hảo
Chủ tịch UBMTTQ: ĐC Nguyễn Đình Lan
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ÂN PHÚ

Điện thoại: 02393.814.697
Email: ubanphu.vq@hatinh.gov.vn
Địa chỉ: Xóm 4
Diện tích trự nhiên: 922.22 ha
Dân số: 2040 người
Bí thư: Nguyễn Xuân Đường
Chủ tịch: Trần Văn Thư
Phó chủ tịch: Trần Văn Bính
Chủ tịch MTTQ: Cù Thị Bình
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC BỒNG

Điện thoại: 0239 172 189
Email: ubducbong.vq@hatinh.gov.vn
Địa chỉ: Xóm 2 Đức Bồng Vũ Quang
Diện tích tự nhiên: 1345 ha
Dân số: 3309 người
Bí thư:  Nguyễn Quốc Hùng
Chủ tịch: Ngyễn Ngọc Hoán
Phó chủ tịch; Lê Văn Ngọ
Chủ tịch MTTQ xã: Nguyễn Hữu Nghị
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC HƯƠNG

Điện thoại: 02393815009
Email: ubduchuongvq@hatinh.gov.vn
Địa chỉ: Thôn Hương Phố - Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Diện tích tự nhiên: 1854,18ha
Dân số: 3458 người
Bí Thư: Chủ tịch: Lê Văn Lợi
Phó chủ tịch: Lê Hào Quang
Chủ tịch MTTQ xã: Võ Thị Ý
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC GIANG

Địa chỉ: Xóm 1 Văn Giang xã Đức Giang huyện Vũ Quang tĩnh Hà Tĩnh
Email: ubducgiang.vq@hatinh.gov.vn
Diện tích: 4.000m 2
Dân số : 3045 người
Bí thư : Nguyễn Quang Điền
Chủ tịch: Nguyễn Minh Vinh
Phó chủ tịch: Phan Hân
Chủ tịch mặt trận : Nguyễn Doãn Kỹ
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC LIÊN

Điện thoại: 02393.815.625
Email: ubduclien.vq@hatinh.gov.vn
Địa chỉ: Thôn Đồn Thượng
Diện tích tự nhiên: 2.667.72 ha
Dân số: 2.673 người
Bí thư:Đặng Thị Hương
Chủ tịch: Nguyễn Văn Hùng
Phó chủ tịch: Nguyễn Văn Thắng
Chủ tịch Mặt Trận: Nguyễn Trường Sơn
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC LĨNH

ĐT:
Email: ubduclinh.vq@hatinh.gov.vn
Địa chỉ: thôn Vĩnh Hội
Diện tích tự nhiên: 2414,06 ha
Dân số: 5605 người
Bí thư, Chủ tịch: Đồng chí: Nguyễn Xuân Thê
Phó bí thư:  ĐC Nguyễn Xuân Tịnh​
Phó chủ tịch:  Đ/C Nguyễn Anh Tuấn
                      Chủ tịch UBMTTQ: ĐC Nguyễn Thị Thọ
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG MINH

Điện thoại:    02393.814062
Email: ubhuongminh.vq@hatinh.gov.vn
Địa chỉ:     Thôn Hợp Lợi – Xã Hương Minh
Diện tích tự nhiên:    4850,03 ha
Dân số:    2846  người
Bí thư, Chủ tịch:    Nguyễn Thanh Sơn
Phó chủ tịch:    Đoàn Ngọc Lương
Chủ tịch MTTQ:    Đoàn Hữu Thước

UỶ BAN NHÂN DÂN XàQUANG THỌ

Điện thoại: 02393814147;
Địa chỉ: Thôn 3 xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh;
Diện tích tự nhiên:
- Khi chưa điều chỉnh địa giới hành chính:        ha;
- Sau điều chỉnh theo đề án của huyện:             ha;
Dân số: 2944 người;
Bí thư: Hà Văn Yên;
Chủ tịch: Võ Văn Thọ
Phó Chủ tịch: Nguyễn Hùng Cường;
Chủ tịch MTTQ: Nguyễn Văn Hoàn.
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XàTHỌ ĐIỀN

Điện thoại: 02393814095
Email: ubsonthovq@hatinh.gov.vn
Địa chỉ: Thôn 4 xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Diện tích tự nhiên:       ha
Dân số: 3279 người
Bí Thư: Đặng Khánh Trình
Chủ tịch: Nguyễn Đăng Nhàn
Phó chủ tịch: Nguyễn Văn Dũng
Chủ tịch MTTQ xã: Nguyễn Huy Thống

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 186.994
Trong năm: 11.517
Trong tháng: 64.204
Trong tuần: 15.251
Trong ngày: 939
Online: 18