Chi tiết thủ tục

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ .

Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ của công dân:

a. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

c. Trình tự tiếp nhận:

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp pháp, nội dung hồ sơ theo quy định của pháp luật.

1.Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận, viết Phiếu hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ.

2. Trường hợp hồ sơ chưa đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn điền đầy đủ thông tin trong giấy tờ, viết giấy hướng dẫn bổ sung những giấy tờ còn thiếu trong thành phần hồ sơ.

Bước 3Trình tự thực hiện .

1. Trường hợp nội dung hồ sơ của công dân phù hợp với quy định của pháp luật:

 Cán bộ, công chức có quyền hạn và trách nhiệm giải quyết phải tiến hành ngay việc xử lý hồ sơ theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, yêu cầu, điều kiện để cấp kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính.

2. Trường hợp không đủ điều kiện được cấp giấy theo quy định của pháp luật phải thông báo (bằng văn bản) cho công dân biết, nội dung thông báo nêu rõ lý do việc từ chối.

Bước 4  . Trả kết quả

a . Địa điểm trả .

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b . Thời gian trả:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

c . Trình tự trả ..

Nhận kết quả (trường hợp ghi Phiếu hẹn thì nộp lại Phiếu hẹn trước khi nhận kết quả)

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng tạm : 01 bản chính theo mẫu.

2. Cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng : 01 bản chính.

3. Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

b) Số lượng hồ sơ:    01  (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm Mẫu số 2

8. Phí, lệ phí: Không

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:

- Quy mô công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm phù hợp theo quy định của UBND tỉnh.

- Việc cấp giấy phép xây dựng tạm chỉ áp dụng đối với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng năm 2003.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10  tháng 02  năm 2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

- Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009của Bộ xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


Tệp đính kèm:

1254882278000.doc
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 2.472.701
Trong năm: 690.080
Trong tháng: 97.154
Trong tuần: 17.771
Trong ngày: 837
Online: 50