Sáng ngày 23/8, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh tổ chức tập huấn và hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến đáp ứng Nghị Định 45/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cho cán bộ tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm hành chính công huyện; cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính, CNTT cấp huyện, cán bộ phụ trách CNTT phòng VHTT huyện, cán bộ tiếp nhận, trả kết quả tại bộ phận một cửa 10 xã, thị trấn.

Tại buổi tập huấn, giảng viên của Công ty Cổ phần tin học Tân dân trực tiếp truyền đạt về việc hướng dẫn sử dụng sổ hóa và tái sử dụng thành phần hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử với các nội dung: Số hóa thành phần hồ sơ của công dân khi tiếp nhận; số hóa kết quả giải quyết của công dân khi trả kết quả; Tái sử dụng các giấy tờ đã được số hóa; Hướng dẫn liên thông phần mềm hộ tịch.

Thông qua chương trình tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cần thiết về Cổng dịch vụ công trực tuyến, giúp cho các học viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai đến người dân trong thời gian tới. Cung cấp các dịch vụ công mức độ 4 của các lĩnh vực thuộc cấp huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đăng ký hồ sơ của dịch vụ công mức độ 4, thực hiện thanh toán trực tuyến và ký số trên môi trường điện tử.

Chuẩn hóa quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử sẽ góp phần thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn huyện. Hình thành được kho dữ liệu hồ sơ điện tử các thủ tục hành chính, đáp ứng được các yêu cầu của Nghị định 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, góp phần thực hiện chuyển đổi số việc tiếp nhận và quản lý hồ sơ hành chính.

Việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính điện tử trên môi trường mạng sẽ tiết kiệm được thời gian trao đổi, xử lý của cán bộ cũng như thời gian của tổ chức, công dân trong việc giải quyết hồ sơ. Góp phần xây dựng thành công Chính quyền điện tử và công dân điện tử với mục mục tiêu hướng tới cuối cùng của triển khai dịch vụ công là mức độ hài lòng của người dân.  


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
     Liên kết website
    Thống kê: 58.477
    Online: 39