Chiều ngày 29/4, Đảng bộ xã Hương Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiệnChỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 5 năm thực hiện Kết luận 120 của Bộ Chính trị, 3 năm thực hiện Nghị quyết 02 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”. Dự hội nghị có Đ/c Nguyễn Quang Điền – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các thành viên Tổ công tác của BTV Huyện ủy phụ trách theo dõi, chỉ đạo xã Hương Minh.Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” gắn với đánh giá 03 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC trong thời gian tới. Về dự có đại diện các ban xây dựng Đảng Huyện ủy.

 

Bám  sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ xã Hương Minh đã tập trung học tập, quán triệt các chuyên đề, từ đó cán bộ, đảng viên đều xây dựng kế hoạch làm theo,  nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, gắn bó và có thái độ đúng mực trong quan hệ với nhân dân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên đã tác động đến tư tưởng, nhận thức của quần chúng nhân dân, giúp người dân tin tưởng, chủ động tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo QPAN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị xã Hương Minh ngày càng vững mạnh.

Đ/c Nguyễn Quang Điền – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy:  Đảng bộ xã Hương Minh  tiếp tục tập trung chỉ đạo, tuyên truyền cán bộ, Đảng viên và nhân dân  thực hiện tốt  hơn Chỉ thị 05 và Kết luận 120 của Bộ Chính trị.

Cũng trong 5 năm qua, thực hiện Kết luận 120 của Bộ chính trị khóa XI, Nghị quyết 02 của BCH Đảng bộ tỉnh, xã Hương Minh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc. Việc triển khai có hiệu quả giữa thực hiện QCDC với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đã làm chuyển biến nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ trong cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Mối quan hệ trong  phối hợp công tác giữa cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể thường xuyên và chặt chẽ hơn trong công tác vận động nhân dân, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trong phong trào xây dựng NTM, phát huy nội lực trong nhân dân để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, giúp nhau giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội … Công tác quản lý, điều hành của chính quyền chuyển mạnh theo hướng cụ thể, gần dân, sát dân và vì dân phục vụ. Các chính sách của Nhà nước được UBND xã tổ chức thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch.

Tại hội nghị, Đảng bộ xã Hương Minh đã vinh danh 8 tập thể và 30 cá nhân điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về việc đẩy mạnh “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
     Liên kết website
    Thống kê: 39.849
    Online: 66