Xã Hương Minh hiện nay có 8 thôn:

1. Thôn Hợp Bình

2. Thôn Hợp Thắng

3. Thôn Hợp Lợi

4. Thôn Hợp Trùa

5. Thôn Hợp Duận

6. Thôn Hợp Lý

7. Thôn Hợp Đức

8. Thôn Đồng Minh

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
 Liên kết website
Thống kê: 58.928
Online: 5