Hương Minh có bề giày lịch sử và truyền thống đấu tranh yêu nước, cách mạng. Trải qua quá trình lịch sử, cùng với việc chinh phục, cải tạo tự nhiên, các thế hệ người dân ở đây đã xây dựng Hương Minh thành một vùng trù phú, đầy sức sống.

Mặc dù trải qua nhiều tên gọi khác nhau như Vân Cù, Hương Thụ, Vân Thượng, Song Hương, Hương Giang và nay là Hương Minh, Nhưng vùng đất này luôn để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong tâm trí của biết bao thế hệ người dân cũng như trong bề dày lịch sử dân tộc. Nơi đây đã từng là một căn cứ địa quan trọng và là cửa ngõ để vào đại bản doanh của cuộc khởi nghĩa Phan Đình Phùng – đỉnh cao của phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Hương Minh là an toàn khu của cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là “cầu nối” giữa hậu phương miền Bắc và tiền tuyến miền Nam.

Từ khi định làng, lập xã đến nay, người dân Hương Minh đã biểu thị những phẩm chất cao đẹp. Đó là tinh thần chịu thương, chịu khó, yêu lao động và hiếu học; lối sống thật thà, gan dạ, giản dị, trọng nghĩa tình… Nổi bật hơn cả là tinh thần yêu nước, đấu tranh cách mạng bất khuất, kiên trung. Phẩm chất đó càng được phát huy từ ngày có Đảng ra đời(3/2/1930).

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân Hương Minh đã cùng nhau đoàn kết đấu tranh và giành được nhiều kết quả rất vẻ vang, rất đáng tự hào: thành lập chính quyền Xô viết, giành quyền lợi kinh tế, chính trị trong phòng trào cách mạng 1930-1931; đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền vào tháng 8/1945; góp phần cùng cả nước đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; cùng nhau đoàn kết xây dựng cuộc sống mới, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, giàu mạnh.

Đến nay xã Hương Minh đã có bước phát triển quan trọng. Nền kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các mặt xã hội có nhiều tiến bộ, bộ mặt của xã ngày càng khang trang, tình hình chính trị ổn định, an ninh – quốc phòng được giữ vững, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao. Đặc biệt Hương minh là xã đầu tiên của huyện Vũ Quang hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn  mới.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
 Liên kết website
Thống kê: 58.926
Online: 60