TT Họ tên Chức danh Số ĐT
1 Nguyễn Thanh Truyền Bí thư ĐU - CT HĐND xã 0917.625.777
2 Nguyễn Trọng Sơn Phó Bí thư Đảng ủy xã 0916.214.568
4 Nguyễn Xuân Toàn Phó CT HĐND xã 0974.239.785
3 Đoàn Ngọc Lương Chủ tịch UBND xã 0975.471.255
5 Phạm Trọng Hiền Phó Chủ tịch UBND xã 0378.930.369
6 Phạm Thị Phương Phó Chủ tịch UBND xã 0979.366.687
7 Phan Thị Như Trang Chủ tịch MTTQ Xã 0962.681.237
8 Nguyễn Xuân Linh Phó chủ tịch MTTQ xã 0987.164.979
12      
13      
14      
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
 Liên kết website
Thống kê: 58.927
Online: 70