Chiều ngày 28/2, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 23 nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghe và cho ý kiến dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị, dự thảo Đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu bổ sung UVBTV Huyện uỷ; tiên độ, kế hoạch thực hiện các tiêu chí huyện NTM; các hoạt động trọng tâm kỷ niệm ngày lễ lớn năm 2020 và triển khai một số một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2020.

Các đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân – Bí thư huyện ủy; Nguyễn Đăng Kỷ - Phó bí thư thường trực Huyện ủy; Nguyễn Thiều Quang – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Theo dự thảo, chủ đề của đại hội được xác định là: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; Đẩy mạnh phát triển sản xuất, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; Xây dựng huyện nông thôn mới bền vững”.

Nội dung của dự thảo báo cáo chính trị tập trung ở 2 phần: Phần thứ nhất, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020; Phần thứ 2, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó bí thư thường trực Nguyễn Đăng Kỷ trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa IV trình Đại hộ Đảng bộ huyện khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự thảo cũng đã xây dựng phương hướng nhiệm vụ và mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025 với 17 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; 9 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt dư thảo đã chọn 3 khâu đột phá đó là: Tập trung phát trển sản xuất; đẩy mạnh các ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỷ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm theo hướng VietGap, OCOP, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bền vững; Khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm với người đứng đầu.

Cùng với đó, dự thảo cũng xác định 4 nhóm nhiệm vụ - giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, hoạt động đối ngoại và 6 nhóm nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

Đ/c Võ Văn Thanh – Chi cục trưởng Chi cục thống kê huyện: Cần tính toán lại mục tiêu chỉ tiêu phát triển phát triển kinh tế và các đột phá chưa thể hiện được các sản phẩm chủ lực của huyện, đặc biệt là các xã cần phải tính toán được các chỉ số phát triển trong nhiệm kỳ tới và cần có những đột phá cụ thể….

Với tinh thần trách nhiệm cao, tại hội nghi các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến như: Chủ đề đại hội cần chỉnh, sửa ngắn gon, đầy đủ và ý nghĩa thể hiện được quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà trong nhiệm kỳ mới; cần nêu nổi bật hơn những kết quả đạt được của chương trình xây dựng NTM; bổ sung thêm một số nội dung vào lĩnh vực quốc phòng – an ninh; chỉnh sửa, bổ sung các mũi đột phá của huyện; điều chỉnh hợp lý tăng, giảm tỷ trọng nộng nghiệp thương mại, dịch vụ; cần khái khái quát được tiềm năng, lợi thế, thế mạnh của huyện nhà và xu hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới trên cơ sở tham khảo mục tiêu chung của tỉnh….

Kết luận tại hội nghị, Bí thư huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân đánh giá cao những đóng góp đầy trách nhiệm, tâm huyết của đại biểu. Đồng thời đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các xã, thị trấn phát huy tinh thần, trí tuệ tập thể, tiếp tục góp ý bằng văn bản gửi về ban soạn thảo văn kiện; tổ biên tập, soạn thảo văn kiện tiếp thu tối đa ý kiến đại biểu, tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo đảm bảo theo đúng quy định. Trong đó, lưu ý tập trung xây dựng các mũi đột phá của huyện, điều chỉnh phù hợp chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong báo cáo; Đối với các xã, thị trấn cần tập trung rà soát thật kỹ lưỡng các mục tiêu, chỉ tiêu, các mũi đột phá trong nhiệm kỳ và thể hiện được tính chiến đấu cao.

Tại hội nghị Ban tổ chức Huyện ủy đã thông qua các quy trình và giới thiệu bầu bổ sung ủy viên BTV Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với đồng chí Phạm Mạnh Hoàng – Chỉ huy trưởng BCHQS huyện Vũ Quang.

 

Quốc Lập – Văn Tịnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục
    CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
     Liên kết website
    Thống kê: 48.384
    Online: 29