TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

01

Lê Văn Lợi

BT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

0917860678

02

Lê Tuấn Danh

P.Bí thư Thường trực, CT HĐND xã

0975652692

03

Lê Hồng Thăng

P.CT HĐND

0984792568

04

Võ Xuân Nhâm

PCT UBND

0972009078

05

Nguyễn Nam Thắng

PCT UBND

0975906776

05

Hồ Anh Tuấn

Trưởng Công an xã

0973275735

06

Lê Bá Khâm

Xã đội trưởng

0912886577

 

01

Phan Đài Trang

Văn hóa - XH

0982978201

02

Nguyễn Phú Thành

Văn phòng cấp ủy CQ

0987747800

03

Lâm Thị Hạnh

Văn phòng cấp ủy CQ

0985244657

04

Trần Thị Xanh

Kế toán NS

0914423868

05

Võ Bá Đỉnh

Địa chính – XD – ĐT

0976051356

06

Lê Thị Thanh Hoa

Tư pháp

0975302451

07

Lê Văn Đại

Địa chính - NTM

0917844456

08

Trần Bá Đồng

Phó trưởng CA xã

0962841519

09

Nguyễn Văn Long

CA viên thường trực

0986815708

10

Nguyễn Bá Thái Sang

CA viên

0969703084

11

Trần Anh Tuấn

CA viên

0947458222

12

Nguyễn Hoài Nam

Phó CH trưởng BCHQS xã

0975680643

13

Trần Thị Hòa

Văn thư – Lưu trữ

0969455862

Khối Mặt trận và các đoàn thể - Chính trị xã hội

01

Nguyễn Mậu Thân

Chủ tịch UBMTTQ

0963823636

02

Trần Thị Mỹ Phúc

P. Chủ tịch UBMT

0989694591

03

Nguyễn Thị Ái Nga

Chủ tịch HLHPN

0397848200

04

Hoàng Thị Vui

Bí thư Đoàn TN

0989635778

05

Nguyễn Thị Uyên

Phó BT Đoàn TN

0345394999

06

Nguyễn Văn Cương

CT Hội CCB

0988427422

07

Phan Văn Huệ

Phó Chủ tịch Hội CCB

0382568265

08

Đặng Sỹ Lâm

Chủ tịch hội ND

0915936641

09

Phan Quốc Hồng

P. Chủ tịch hội ND

0977411020

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
     Liên kết website
    Thống kê: 38.861
    Online: 45