Văn phòng Huyện uỷ Vũ Quang vừa tổ chức tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong thời gian 1 ngày các đồng chí Phó bí thư, cán bộ phụ trách văn phòng của các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc đã được giới thiệu tổng quan về phần mềm quản lý, gửi nhận văn bản, được  chỉ dẫn những vướng mắc về phần mềm xử lý dữ liệu đảng viên, gửi nhận trên phần mềm tích hợp của cơ quan Đảng chạy trên Internet, được hướng dẫn cài đặt sử dụng chữ ký số, cách kiểm phiếu bằng phần mềm trên máy tín và tạo bài giảng của mình bằng MS Power Point.

 Thông qua tập huấn nhằm trang bị kiến thức chung về công nghệ thông tin cho các đồng chí Phó bí thư, cán bộ phụ trách văn phòng của các Đảng bộ, Chi bộ trực  để từ  đó ứng dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả, nhất là phục vụ  tốt đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xuân  Hoàn – Thu Hương 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
 Liên kết website
Thống kê: 48.836
Online: 142