Diện tích, dân số, lao động:

Diện tích: Tổng diện tích tự nhiên xã Đức Hương 1.848,36(ha) trong đó đất sản xuất nông nghiệp 372,48 (ha), đất Lâm nghiệp 463 (ha); còn lại là đất thổ cư, diện tích đồi núi, ao hồ, lạch, hói, đất hoang hóa và đất chuyên dụng khác.

Dân số:  Toàn xã có 2.694 nhân khẩu, 954 hộ. Cụ thể:

TT

Thôn

Tổng số hộ

Nhân khẩu

Ghi chú

1

Hương Giang

43

143

 

2

Hương Phùng

159

457

 

3

Hương Hòa

151

409

 

4

Hương Đồng

122

363

 

5

Hương Phố

139

386

         

6

Hương Thọ

136

394

 

7

Hương Đại

108

276

 

8

Hương Tân

96

266

 

 

Lao động:

- Dân số trong độ tuổi lao động: 1983 người. Lực lượng lao động: 1611 người. Lao động độ tuổi có việc làm 1611/1611 đạt 100%. Được cơ cấu trong các ngành kinh tế cụ thể như sau:

+ Nông lâm ngư nghiệp: 720 người, đạt 44,69%.

+ Công nghiệp xây dựng: 318 người, đạt 19,74%.

+ Thương mại dịch vụ: 573 người, đạt 35,57%.

  • Lao động qua đào tạo:

 + Bao gồm cả CNKTKB:  1272 người, đạt 78,96%.

 + Có văn bằng chứng chỉ: 1113 người, đạt 69,09%.

  • Lao động nước ngoài: 116 người.
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
 Liên kết website
Thống kê: 48.512
Online: 35