chiều ngày 9/6/2021 công đoàn xã đức giang phối với với ban công tác mặt trận và bà con nhân dân thôn 2 văn giang tổ chức tổng dọn tuyến đường Sơn long - Chợ bộng khu vực từ thôn 1 văn giang xuống đến Trường THCS Ân Giang

chiều ngày 9/6/2021 công đoàn xã đức giang phối với với ban công tác mặt trận và bà con nhân dân thôn 2 văn giang tổ chức tổng dọn tuyến đường Sơn long -  Chợ bộng khu vực từ thôn 1 văn giang xuống đến Trường THCS Ân Giang.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
 Liên kết website
Thống kê: 29.474
Online: 39