Chiều ngày 16/3, Thường trực ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện tổ chức khảo sát thực tế tại các Thôn, hộ gia đình để nắm bắt tình hình công tác triển khai xây dựng NTM và có buổi làm việc với xã Đức Giang để nghe kế hoạch, giải pháp thực hiện giữ vững các tiêu chí NTM theo Quyết định 05 của UBND tỉnh. Các đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân – Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thiều Quang - Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, đến nay xã  Đức Giang có 172,7 ha cây ăn quả,  thành lập được 5 DN, 7 HTX, 7 THT, trong đó có 03 tổ hợp tác trồng cam theo tiêu chuẩn VietGap, 105 mô hình cho doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên; toàn xã có 63 vườn mẫu, 2 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Tính đến cuối năm 2019 thu nhập bình quân đạt 36 triệu đồng/người/năm, tăng 5,1 triệu đồng so với năm 2016; tỷ lệ giảm xuống còn 2,44%. Bên cạnh những kết quả đạt được thì xã cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc trong việc triển khai thực hiện xây dựng NTM từ khi đạt chuẩn đến nay.

Tại buổi làm việc các phòng, ngành liên quan đã phân tích, chỉ rõ các nội dung, đầu việc theo các tiêu chí hiện nay đã xuống cấp, nguyên nhân tồn tại, đồng thời nêu lên một số giải pháp cần triển khai thực hiện trong thời tới và xã cũng đã đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao các tiêu chí NTM một cách toàn diện, có chiều sâu, thực chất, bền vững, gắn với chỉnh trang khu dân cư theo hướng xanh, sạch, đẹp, đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; phát triển sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; OCOP để nâng cao giá trị sản phẩm.

 Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân - Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc các Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân - Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thiều Quang - Chủ tịch UBND huyện thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn, chế đồng thời chỉ đạo xã cần phải soát xét thật kỹ các tiêu chí xuống cấp theo đánh giá của tỉnh để kịp thời bổ sung, nâng cấp đạt chuẩn theo quy định,  nhất là cần thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm, nắm chắc các đầu việc và cụ thể các công việc  tránh chung chung. Huy động sức mạnh của nhân dân, phân công nhiệm vụ, công việc cụ thể, tỷ mỹ cho các thành viên phụ trách các tiêu chí, khối lượng phải hoàn thành theo thời gian nhất định, cần tập trung nguồn lực, nhân lực hoàn thành các tiêu chí xuống cấp trước 30/6 để tỉnh kiểm tra đánh giá lại.

 

Quốc Lập


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
     Liên kết website
    Thống kê: 28.600
    Online: 30