STT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

01

Nguyễn Minh Vinh

BT - Chủ tịch UBND

0919176456

02

Phan Thị Lan

P.Bí thư Thường trực

0915430984

03

Trần Quốc Sự

P.BT-Chủ tịch HĐND

0916609456

04

Phạm Đình Phi

P.CT HĐND

0911431915

05

Nguyễn Xuân Vỵ

PCT UBND

0948073492

06

Phạm Văn Tùng

Trưởng Công an (UV. UB)

0946804666

07

Trần Duy Vũ

Xã đội trưởng

0914536386

 

01

Nguyễn Thị  Vân Sơn

Văn hóa - XH

0942567786

02

Phạm Văn Tùng

Trưởng Công an

0946804666

03

Trần Thị Diệp

Văn phòng HĐND, UB

0915924285

04

Lưu Thái Hiếu

Kế toán NS

0977111422

05

Hoàng Tác Chiến

Địa chính – XD – ĐT

0977348467

06

Trần Thị Tâm

Văn hóa – CS

0916081678

07

Nguyễn Doãn Trọng

Tư pháp

0913011967

08

Trần Duy Vũ

Xạ đội trưởng

0914536386

09

Nguyễn Minh Đức

Phó XĐT

0965444160

10

Phạm Quốc Hương

NTM

0912899973

                                     Khối Mặt trận và các đoàn thể - Chính trị xã hội

01

Phan Đức Thọ

Chủ tịch UBMTTQ

0976603042

02

Nguyễn Thị Mai

P. Chủ tịch UBMT

0913195478

03

Trần Thị Thảo

Chủ tịch HLHPN

0987047817

04

Nguyễn Thị Sâm

P. Chủ tịch HLHPN

0963332330

05

Bùi Duy Hảo

Bí thư Đoàn TN

0918469568

06

Lê Doãn Hùng

Chủ tịch Hội CCB

0372075987

07

Nguyễn Doãn Anh

Phó Chủ tịch Hội CCB

0972262279

08

Nguyễn Thành Long

Chủ tịch hội ND

0976082052

09

Nguyễn Thị Bình

P. Chủ tịch hội ND

0965444160

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
 Liên kết website
Thống kê: 53.825
Online: 58