Ngày 28 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang đã Ban hành quy định Bộ tiêu chí “Nhà, vườn sinh thái có liên kết”, “Cụm dân cư sinh thái văn minh”, “Làng sinh thái” thực hiện trên địa bàn huyện Vũ Quang giai đoạn 2022-2025

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
     Liên kết website
    Thống kê: 47.637
    Online: 65