Chiều ngày 10/3, Thường trực ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện tổ chức khảo sát thực tế tại các Thôn để nắm bắt tình hình công tác triển khai xây dựng NTM và có buổi làm việc với xã Đức Bồng để nghe báo cáo tiến độ, giải pháp thực hiện xây dựng NTM trong thời gian tới. Các đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân – Bí thư huyện ủy; Nguyễn Thiều Quang - Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

Lãnh đạo huyện đi kiểm tra, khảo sát xây dựng NTM tại xã Đức Bồng

 Qua kiểm tra khảo sát thực tế và nghe báo cáo, đến nay Đức Bồng có 220 mô hình có doanh thu mỗi năm trên 100 triệu đồng trở lên; có 9 doanh nghiệp, 5HTX và 8 THT trong đó có 3 THT sản xuất cam theo tiêu chuẩn VietGap; xã có 2 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 76 vườn mẫu. Chỉ tính riêng năm 2019 giá trị sản xuất các ngành kinh tế xã Đức Bồng đạt 159,968 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,22 triệu đồng/người/năm, tăng 4,58 triệu đồng so với năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,49%.

... và làm việc với xã Đức Bồng

Bên cạnh những kết quả đạt được từ khi xã đạt chuẩn  năm 2017 đến nay thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong việc trong việc triển khai thực hiện xây dựng NTM. Tại buổi làm việc các phòng, ngành liên quan đã phân tích, chỉ rõ các nội dung, đầu việc theo các tiêu chí hiện nay đã xuống cấp, nguyên nhân tồn tại, đồng thời nêu lên một số giải pháp cần triển khai thực hiện trong thời tới.

Phát biểu tại buổi làm việc các Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân - Bí thư huyện ủy; Nguyễn Thiều Quang - Chủ tịch UBND huyện thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Địa phương, cán bộ chưa vào cuộc một cách quyết liệt, chưa thống kê được  phần việc cần làm, nên trong khai thực hiện còn lúng túng, không tạo được sức lan tỏa, kết quả đạt thấp.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân phát biểu kết luận buổi làm việc

Lãnh đạo đ cũng đã đề nghị xã cần kiện toàn lại ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm,  xây dựng khung, phần việc cần làm, tập trung dồn sức, ưu tiên để  thựu hiện các tiệu  chí xuống cấp. Huy động  tốt sức mạnh của nhân dân, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Các phòng, ban, ngành liên quan, tổ công tác của BTV Huyện ủy cần bám cơ sở, đôn đốc, hướng dẫn chỉ đạo địa phương triển khai nội dung công việc, báo cáo thường xuyên, có vấn đề vướng mắc cần thông tin kịp thời cho thường trực BCĐ huyện để tìm ra biện pháp tháo gỡ, đảm bảo xã Đức Bồng giữ vững các tiêu chí NTM. Cùng với đó xã cần làm tốt công tác Đại hội Đảng

Quốc Lập – Văn Tịnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục
    CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
     Liên kết website
    Thống kê: 37.769
    Online: 34