UBND xã Ân Phú kết nối điểm cầu của UBND huyện Vũ Quang về việc tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và kỹ thuật sản xuất cam, lúa hữu cơ và chăn nuôi trên đệm lót sinh học.

    Tham dự hội nghị tập huấn có Đ/c trần Văn Thư Bí thư Đảng Ủy Chủ tịch UBND xã, Phạm Quang Tùng CT MTTTQ xã cùng các Đ/c cán bộ công chức bán chuyên trách, các đ/c bí thư chi bô, thôn trưởng và đại diện các hộ sản xuất, chăn nuôi.

    Điểm cầu UBND huện Vũ Quang hướng dẫn các chính sách thực hiện nghị quyết 44, 51 của HĐND tĩnh hà Tĩnh, và nghị quyết 39 của HĐND huyện Vũ Quang về việc hỗ trợ cho nhân dân xây dựng nông thôn mới.

    Trên đây là một số hình ảnh minh họa thực hiện nghị quyết của HĐND tĩnh Hà Tĩnh và HĐND huyện Vũ Quang hướng dẫn cho cán bộ và nhân dân xã Ân Phú triển khai thục hiện.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
     Liên kết website
    Thống kê: 44.722
    Online: 26