1. kinh tế:

Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1340/1296tấn, đạt 103,3% KH cả năm, tăng 0,9% so với cùng kỳ 2020, thu nhập bình quân ước đạt 43,28 triệu đồng, đạt 96,1% so với KH.

1.1. Sản xuất nông nghiệp:

- Trồng trọt: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1340/1296tấn, đạt 103,3% KH cả năm, tăng 0,9% so với cùng kỳ 2020.

Cây lạc gieo trỉa 26,5/30ha, đạt 89% KH, năng suất bình quân 22,5 tạ/ha, tăng 4,5 tạ/ha so với cùng kỳ năm 2020; Sản lượng 82,3 tấn, đạt 114,36% KH, tăng 25,62% so với cùng kỳ 2020.

Cây đậu gieo trỉa 45/50 ha đạt 90%KH, năng suất bình quân 14,22 tạ/ha, tăng 2,09 tạ/ ha so với cùng kỳ năm 2020; Sản lượng 64 tấn đạt 128%KH, giảm 4,11% so với cùng kỳ năm 2020 do diện tích chuyển sang trồng ngô (05ha).

Khoai lang trồng 2 ha năng suất bình quân 75 tạ/ ha, sản lượng 15 tấn.

Diện tích rau các loại: Trồng 15ha, năng suất bình quân ước đạt 58 tạ/ha, sản lượng 87 tấn.

-Cây ăn quả: Phong trào cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả được triển khai trên 5 đơn vị thôn. Diện tích cây ăn quả có múi năm 2021 đã trồng lại và xen dắm được 4,1ha/4 ha đạt 102,5% KH, đưa diện tích cây ăn quả toàn xã lên 103,24ha. Trong đó diện tích cho thu hoạch 67,41ha.

 1.2.Chăn nuôi: Duy trì tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định cả về số lượng và chất lượng đến nay tổng đàn trâu, bò có 1106 con đạt 108,4% KH, bằng 104,7% so với cùng kỳ năm 2020; Đàn lợncó6360/5800con, đạt 110% KH. Đàn gia cầm có 21.000con, đạt 100% KH. Đàn ong có 580 đàn, đạt 116% KH cả năm.

Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm được quan tâm chỉ đạo triển khai kịp thời. Kết quả tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục cho đàn gia súc 820/845 liều đạt 97,04% kế hoạch; Tiêm phòng dại chó đạt 390/340 con đạt 114,7%; tiêm phòng lóc móng lỡ mồmvà tụ huyết trùng cho đàn trâu bò 800/898 đạt 89%.

2.Lĩnh vực Văn hóa – xã hội

2.1. Giáo dục:

Mặc dù có ảnh hưởng do dịch COVID-19 song chất lượng giáo dục được nâng lên, công tác giáo dục được quan tâm và đạt kết quả tốt; số lượng giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp ngày càng tăng. Triển khai có hiệu quả chương trình giảng dạy theo đúng quy định của bộ, ngành;

Trung học cơ sở Ân Giang: Năm học 2020- 2021 số học sinh Ân Phú có 69/143 em. Trong đó, học sinh giỏi huyện có 9 em đạt 13,1%; giỏi trường 02 em đạt 2,9%; học sinh tiên tiến 39 em  chiếm 56,5%; học sinh yếu 03 em đạt 4,3%.  kết quả được lên lớp 95,7%;

Tiểu học: Tổng số học sinh năm học 2020- 2021 có 117 em,  trong đó có 01 em học sinh giỏi Quốc gia, 06 em đạt giải Nhì cấp Tỉnh, 19 học sinh giỏi huyện chiếm 16,2%, học sinh được khen thưởng có 91 em chiếm 77,8%, kết quả học sinh được lên lớp đạt 100%, năm học 2020-2021 trường đạt tập thể xuất sắc cấp Tỉnh, có 01 giáo viên được tặng Bằng khen, 03 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi huyện trong đó có 01 đồng chí được dự thi cấp Tỉnh, 100% cán bộ giáo viên đạt lao động tiên tiến. Năm học 2021- 2022 nhà trường có 124 học sinh.

Mầm non: Tỷ lệ huy động trẻ em đúng độ tuổi đến trường đạt 100%, hiện nay trường có 104 em học sinh và 12 cán bộ giáo viên, nhân viên. Nhà trường tổ chức ăn bán trú cho các em đạt 100%, có 2 giáo viên đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Các trường học trên địa bàn triển khai năm học mới 2021- 2022 theo kế hoạch phương án của sở, phòng giáo dục trong điều kiện phòng chống dịch covid -19. Đối với trường Tiểu học đã tổ chức học tập trung phân thành 2 ca theo từng nhóm lớp, chưa tố chức ăn bán trú. Trường Mầm non đang chuẩn bị các điều kiện để tố chức học tập trung trong thời gian tới.

2.2. Lĩnh vực văn hoá - Thông tin thể dục thể thao:   

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu, tuyên truyền Đại hội các Hội như Hội người cao tuổi, Hội phụ nữ, đại hội thể dục thể thao.Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền chào mừng Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng số gia đình văn hóa đạt 462/495 hộ đạt 93,3% trong đó khen thưởng cho 15 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2021, 5/5 thôn được giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, các danh hiệu cơ quan văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa NTM vẫn được duy trì và giữ vững.

Đài truyền thanh: Đã làm tốt công tác truyền tải thông tin, phản ảnh kịp thời các sự kiện chính trị nhất là công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và hoạt động lao động sản xuất, phòng chống dịch bệnh Covid-19, bệnh viêm da nổi cục trên đàn gia súc, dịch tả lợn châu phi, công tác xây dựng nông thôn mới.

2.3. Công tác y tế -  dân số, KHH gia đình:

Y tế: Các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm thực hiện tốt. Đã khám chữa bệnh cho 1429 lượt người, Trong đó bệnh nhân điều trị nội trú 22 người, bệnh nhân điều trị ngoại trú 1395 người, chuyển tuyến 12 bệnh nhân. Tổ chức khám và điều trị cho trẻ em dưới 15 tuổi là 198 cháu, trẻ em dưới 6 tuổi 76 cháu, khám và điều trị đông y cho 458 bệnh nhân.

Dân số KHH gia đình: Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình được quan tâm. Có 17 cháu được sinh ra và có 06 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên chiếm 35,2%. Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai 114  trường hợp chiếm 58,5%.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
 Liên kết website
Thống kê: 43.700
Online: 73