Xã Ân phú là một xã nằm phía Tây bắc của huyện Vũ Quang, cách trung tâm huyện 14 km. Phía Đông giáp xã Hòa Lạc huyện Đức Thọ, phía Tây tiếp giáp xã Mai Hoa, huyện Hương Sơn, phía Nam tiếp giáp xã Đức Giang huyện Vũ Quang, phía Bắc tiếp giáp xã Sơn Long, Sơn Trà huyện Hương Sơn.

Xã có diện tích tự nhiên: 1036ha, gồm: đất nông nghiệp 845,77 ha (trong đó: đất sản xuất nông nghiệp 297,37 ha;  đất lâm nghiệp 525,26 ha;  đất nuôi trồng thủy sản 14ha; đất nông nghiệp khác 9,13ha); đất phi nông nghiệp 156,03 ha (trong đó: đất ở 17,52ha; đất chuyên dùng 83,07ha); đất chưa sử dụng 34,3ha.

Xã Ân Phú có 2052 nhân khẩu, trong đó có 1016 người trong độ tuổi lao động, chiếm 49,5% 

Toàn xã có 1016 lao động, trong đó: lao động nông nghiệp 325 người, chiếm 31,99%; Dịch vụ - thương mại 294 người, chiếm 28,94%; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề khác 397 người, chiếm 39,07%.

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
 Liên kết website
Thống kê: 43.685
Online: 92